Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Коломоєць Т. О.

Коломоєць Тетяна Олександрівна

член-кореспондент НАПрН України

Народилася 15 листопада 1972 р. у м. Запоріжжя. У 1996 р. закінчила з відзнакою Запорізький державний університет (нині Запорізький національний університет) за спеціальністю «правознавство». З 1996 р. і до тепер працює у Запорізькому національному університеті: 1996-1997 р.р. – асистент кафедри кримінального права та правосуддя, 1997-1999 р.р. – викладач кафедри конституційного та адміністративного права, 1996-2005 р.р. – заступник декана юридичного факультету з наукової роботи; 1999-200 р.р. – доцент кафедри конституційного та адміністративного права; 2000-2005 р.р. – заступник декана юридичного факультету по заочному відділенню; з 2005 р. і до цього часу – професор кафедри адміністративного та господарського права; 2005-2006 р.р. – заступник декана юридичного факультету з навчальної роботи; 2005-2016 р.р. – завідувач кафедри адміністративного та господарського права; з 2007 р. і до цього часу – декан юридичного факультету.

У 1999 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Штрафи за законодавством про адміністративні правопорушення» (спеціальність 12.00.07), у 2002 р. присвоєно вчене звання доцента. У 2005 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Адміністративний примус у публічному праві України: теорія, досвід та практика реалізації» (спеціальність 12.00.07). Вчене звання професора присвоєно у 2006 р. Обрана членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2017 р.

Основні напрями наукової діяльності - проблеми адміністративного права та адміністративного процесу, організаційно-правові проблеми державної служба, теоретико-правові проблеми законності, контролю та нагляду в публічному управлінні, питання адміністративної відповідальності. Опублікувала понад 200 наукових праць, серед яких: «Адміністративний примус у публічному праві України: теорія, досвід та практика реалізації» (2004), «Адміністративне право» (у співавт., 2009), «Кодекс адміністративного судочинства України: науково-практичний коментар» (у співавт., 2009), «Адміністративне право України» (у співавт., 2010), «Адміністративне судочинство» (у співавт., 2011), «Адміністративне право України: Академічний курс» (2011), «Проблеми правового регулювання державної служби в Україні» (2012), «Міжнародні стандарти державного управління» (2012), «Адміністративне право України. Особлива частина. Академічний курс: підручник» (у співавт., 2013), «Адміністративне право України: словник термінів» (у співавт., 2014), «Адміністративно-правове регулювання публічного адміністрування в Україні» (у співавт., 2014), «Вступ до навчального курсу «Адміністративне право України»: навчальна лекція» (у співавт., 2014), «Загальне адміністративне право: підручник» (у співавт., 2015), «Судовий розгляд справ про адміністративні правопорушення» (у співавт., 2016), «Дисциплінарно-деліктне право України» (у співавт., 2016), «Заохочення у службовому праві» (у співавт., 2017), «Кваліфікаційний (адвокатський ) іспит» (у співав., 2017) та ін.

Постійно співпрацює з Комітетом Верховної Ради України з питань європейської інтеграції, Комітетом Верховної Ради України з питань податкової та митної політики. Входила до складу робочих груп при Адміністрації Президента України з питань реформування законодавства про адміністративні правопорушення та запровадження кримінальних проступків (2012-2013 р.р.), з питань реформування законодавства про реалізацію права громадян на звернення (2012-2013 р.р.), робочої групи при Міністерстві освіти і науки України з розроблення Концепції розвитку юридичної освіти в України (2015-2017 р.р.). Готувала пропозиції до таких проектів нормативних актів, як «Про вищу освіту», «Про державну службу», «Про громадські об’єднання», Адміністративно-процедурного кодексу України, «Про громадський контроль», «Про освіту», «Про професійну технічну освіту» та ін.

Заслужений юрист України (2007), Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених (2002-2004), Нагрудний знак Міністерства освіти і науки України за наукові досягнення «Петро Могила» (2006), Премія Кабінету Міністрів України за вагомий внесок молоді у розбудову української держави (номінація «Наукові досягнення», 2006), Премія імені Ярослава Мудрого Національної академії правових наук України (номінація «За підготовку і видання підручників для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів», 2011), Почесна відзнака Верховного Суду України «За вірність закону» (2012), Орден «Княгині Ольги» ІІІ ступеня (2012), ІІ ступеня (2016), рядом відомчих нагород та відзнак.

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net