Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Колодій А. М.

Колодій Анатолій Миколайович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 1 червня 1961 р. у м. Дрокія Молдавської РСР. У 1988 р. закінчив Київську вищу школу МВС СРСР ім. Ф. Е. Дзержинського за спеціальністю «правознавство». В органах внутрішніх справ із жовтня 1982 р. Пройшов шлях від курсанта Івано-Франківської середньої спеціальної школи міліції до полковника міліції, від слідчого слідчого відділення відділу внутрішніх справ Барського райвиконкому Вінницької області до професора Київського національного університету внутрішніх справ. Послідовно перебував на посадах: із 1988 р. — ад’юнкт кафедри державно-правових дисциплін Київської вищої школи МВС СРСР ім. Ф. Е. Дзержинського, з 1991 р. — викладач кафедри теорії і історії держави і права цього навчального закладу; з 1993 р. — старший викладач кафедри теорії держави, права та політики Української академії внутрішніх справ, з 1995 р. — доцент цієї кафедри, з 1998 р. і до сьогодні — начальник кафедри конституційного та міжнародного права Київського національного університету внутрішніх справ (нині — Національна академія внутрішніх справ).

У 1991 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Принципы правового регулирования и их реализация в деятельности милиции» (спеціальність 12.00.01). У 1996 р. присвоєно вчене звання доцента. У 1999 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Конституція і розвиток принципів права України (методологічні питання)» (спеціальності 12.00.01 та 12.00.02). Вчене звання професора присвоєно у 2002 р. Академік Академії наук вищої школи України. Обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 2009 р.

Напрями наукової діяльності — права, свободи та обов’язки людини і громадянина; принципи права; правове регулювання; правова система; конституційний статус органів держави та місцевого самоврядування; державне будівництво та місцеве самоврядування; основи демократії. Опублікував понад 110 наукових праць, серед яких: «Принципи права України: Монографія» (1998), «Теорія держави і права: Навчальний посібник» (у співавт., 2002), «Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підручник» (у співавт., 2003), «Теорія держави і права» (у співавт., 2005), «Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підручник»: 2 вид. переробл. і допов. (у співавт., 2007), «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина в Україні: Підручник» (у співавт., 2008), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 1: Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України (у співавт., 2008), «Конституційно-правовий статус прокуратури України, Вищої ради юстиції, Ради національної безпеки та оборони України» (2011), «Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: електронний підручник» (2011, 2012), Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції. Науково-практичний коментар» (2012).

Брав участь у складі робочої групи Інституту законодавства Верховної Ради України у розробленні проектів законів України «Про закони і законодавчу діяльність в Україні», «Про опублікування законів», «Загальноправовий галузевий класифікатор», «Загальна концепція державно-правової реформи в Україні», «Концепція розвитку законодавства України на 1997–2005 роки»; проекту «Концепції правоохоронної діяльності в умовах формування демократичної правової держави в Україні», що виконувалась за наказом Державного комітету з науки та технологій. Готував пропозиції та зауваження до законопроектів «Про органи внутрішніх справ», «Про міліцію», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про боротьбу з корупцією», «Про попереднє ув’язнення», «Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України» тощо.

Заслужений юрист України (2006). Нагороджений Грамотою Верховної Ради України (2003), Відмінник освіти України (2002). Має 9 медалей. Відзначався відомчими нагородами МВС (2011, 2012).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net