Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Колісник В. П.

Колісник Віктор Павлович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 19 липня 1960 р. в с. Підвисоке Борівського р-ну Харківської обл. У 1985 р. закінчив Харківський юридичний інститут (нині — Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»), де залишився працювати і пройшов шлях від стажиста-дослідника до професора кафедри конституційного права України. У 2001–2004 рр. — начальник Управління планування і координації правових досліджень в України Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України). З 2004 р. і дотепер професор кафедри конституційного права України Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (нині — Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»).

У 1990 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Організаційно-правові взаємовідносини місцевих Рад народних депутатів з підприємствами (об’єднаннями) вищестоящого підпорядкування» (спеціальність 12.00.02), у 2003 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Конституційно-правові проблеми регулювання міжнаціональних відносин в Україні в умовах становлення правової держави». Вчене звання доцента присвоєно у 1995 р., вчене звання професора — у 2005 р. Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2010 р.

Напрями наукових досліджень — конституційне право, конституційні засади функціонування органів державної влади, конституційно-правове регулювання міжнаціональних відносин. Автор понад 170 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Національно-етнічні відносини в Україні: теоретичні засади та конституційно-правові аспекти» (2003), «Науково-практичний коментар Конституції України» (у співавт., 2003), «Конституційно-правові засади становлення української державності» (у співавт., 2003), «Правова культура в умовах становлення громадянського суспільства» (у співавт., 2007), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 2. Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення» (у співавт., 2008), «Конституційне право України» (у співавт., 2002, 2008), «Конституційно-правові засади взаємовідносин органів державної влади в контексті європейської інтеграції» (у співавт., 2010), «Правовая система Украины: история, состояние и перспективы» в 5 т. Т.2 (у співавт., 2011), «Договір як універсальна правова конструкція» (у співавт. 2012), «Конституційна юрисдикція: підручник» (у співавт., 2012). Підготував п’ять кандидатів юридичних наук.

Є членом Конституційної Асамблеї, також членом редакційної колегії збірників «Вісник Національної академії правових наук України», «Державне будівництво та місцеве самоврядування», «Проблеми законності». Був членом Робочої групи з розробки проекту внесення змін до Конституції України за результатами Всеукраїнського референдуму 2000 р., брав участь в експертизі проекту Конституції України 2008 р., проекту Закону «Про вищу освіту»; науковий консультант науково-методичної ради Вищого адміністративного суду України, член Громадської ради при Міністерстві юстиції України.

Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2003, 2008).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net