Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Кохановська О. В.

Кохановська Олена Велеонінівна

член-кореспондент НАПрН України

Народилася 18 січня 1964 р. у м. Вінниця. У 1986 р. закінчила юридичний факультет Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю «правознавство» (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка). У 1986–1988 рр. — стажист юридичної консультації Київської міської колегії адвокатів; 1988–1995 рр. — адвокат Залізничного району м. Києва, 1995–1998 рр. — викладач кафедри цивільного права і процесу Національної академії внутрішніх справ України; з 1998 р. по теперішній час працює у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на посадах доцента, з 2008 р. — професора кафедри цивільного права; заступником декана юридичного факультету з наукової роботи.

У 1998 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Цивільно-правові аспекти регулювання відносин у сфері використання інформаційних систем» (спеціальність 12.00.03), у 2006 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Цивільно-правові проблеми інформаційних відносин в Україні» (спеціальність 12.00.03). Вчене звання доцента присвоєно у 2001 р., науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 2007 р. Обрана членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2010 р.

Напрями наукових досліджень — проблеми цивільного права, сімейного права, права інтелектуальної власності; цивільно-правове регулювання інформаційних відносин; немайнові права фізичних осіб. Автор понад 100 наукових і науково-методичних праць, серед яких «Правове регулювання інформаційних відносин в Україні» (2001), «Теоретичні проблеми інформаційних відносин у цивільному праві» (2006), «Цивільне право України: підручник» (у співавт., 2002), «Комментарий к Гражданскому кодексу Украины» (у співавт., 2005), «Проблемы гармонизации гражданско-правового регулирования информационных отношений в условиях информационного общества» (у співавт., 2003), «Еколого-правові проблеми трансплантології» (2009), робоча навчальна програма «Проблеми земельного права» (у співавт., 2009), «Науково-практичний коментар Лісового кодексу України» (2009), «Наукові праці цивілістичного студентського гуртка Київського національного університету імені Тараса Шевченка» (2009), «Договір про надання інформаційних послуг» (2009), «Еколого-правові проблеми трансплантології: навчальний посібник» (у співавт., 2011), «Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т.» Т. 1 (у співавт., 2012).

Є експертом експертної ради з юридичних наук ВАК України, членом Науково-консультативної ради з питань права інтелектуальної власності Вищого господарського суду України, член Спілки адвокатів України і Спілки юристів України.

Нагороджена знаком «Відмінник освіти України» (2008), Почесним знаком Української Секції Міжнародної Поліцейської асоціації «За мужність та професіоналізм» ІІІ ступеня (2011).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net