Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Капліна О. В.

Капліна Оксана Володимирівна

член-кореспондент НАПрН України

Народилася 10 жовтня 1969 р. у м. Стародуб, Брянської обл. У 1994 р. закінчила Українську державну юридичну академію (нині — Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого») за спеціальністю «правознавство». Протягом 1987-1989 рр. працювала табельницею відділу кадрів Стародубського заводу «Реле». З лютого 1994 р. по липень 1994 р. працювала юристом ТОВ «Юридична міжнародна служба». З 1994 р. по 1996 р. – стажист-дослідник кафедри кримінального процесу Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, з 1996 р. – асистент, з 2003 – доцент. З 2008 р. і до тепер – завідуюча кафедрою кримінального процесу Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».

У 1998 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Проблеми реабілітації у кримінальному процесі України» (спеціальність 12.00.09), у 2004 р. присвоєно вчене звання доцента. У 2009 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Правозастосовне тлумачення судом норм кримінально-процесуального права» (спеціальності 12.00.09). Вчене звання професора присвоєно у 2012 р. Обрана членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2013 р.

Основні напрями наукової діяльності — проблеми реформування кримінального процесуального законодавства; тлумачення норм кримінального процесуального права; механізм прийняття рішень у кримінальному провадженні; загальні засади кримінального провадження; докази та доказування у кримінальному провадженні. Опублікувала 90 наукових праць, серед яких: «Кримінальний процес України: підручник» (у співавт, 2000), «Конституція України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2003, 2011), «Правозастосовне тлумачення норм кримінально-процесуального права: монографія» (2008), «Досудове розслідування кримінальних справ: навчально-практичний посібник» (у співавт, 2009), «Кримінальний процес: Підручник» (2010), «Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т.» Т.1 (у співавт., 2012), «Кримінальний процес: Підручник» (у співавт., 2013), «Уголовный процесуальный кодекс Украины: Учебно-практическое пособие» (у співавт, 2013).

Працювала членом робочої групи з підготовки проекту Кримінально-процесуального кодексу України Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, робочої групи з підготовки проекту Кримінально-процесуального кодексу України Міністерства внутрішніх справ. Є членом науково-консультативної ради при Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Член редакційної колегії збірника наукових праць «Теорія та практика судової експертизи і криміналістики» та «Часопису цивільного і кримінального судочинства Вищого спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Лауреат премії імені Ярослава Мудрого (2008, 2010).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net