Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Хуторян Н. М.

Хуторян Наталія Миколаївна

член-кореспондент НАПрН України

Народилася 16 жовтня 1954 р. у с. Дружелюбівка Добровеличківського р-ну Кіровоградської обл. У 1978 р. закінчила юридичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка). З 1979 р. працювала юрисконсультом Інституту фізики АН УРСР, з 1982 р. — старший юрисконсульт Інституту геофізики АН УРСР. З 1986 р. і до сьогодні працює в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Обіймала посади молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, старшого наукового співробітника, а нині — провідний науковий співробітник.

У 1987 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Організаційно-правові і громадські заходи попередження порушень трудової дисципліни» (спеціальність 12.00.05). У 2003 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Теоретичні проблеми матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин» (спеціальність 12.00.05). Вчене звання професора присвоєно у 2007 р. Обрана членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 2008 р.

Фахівець у галузі трудового права, права соціального забезпечення. Зокрема, нею розроблена концепція розвитку матеріальної відповідальності в трудовому праві та концепція правового врегулювання матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин у новому Трудовому кодексі України. Опублікувала 93 наукові праці, серед яких: «Предупреждение нарушений трудовой дисциплины» (1992), «Материальная ответственность субъектов трудовых отношений в условиях рыночной экономики» (у співавт., 1993), «Об’єкти і суб’єкти матеріальної відповідальності в трудовому праві» (1998), «Розвиток цивільного і трудового законодавства в Україні» (у співавт., 1999), «Правове регулювання матеріальної відповідальності працедавця перед працівником у новому Кодексі України про працю» (2000), «Становлення та розвиток цивільних і трудових відносин в Україні» (у співавт., 2001), «Державотворення і правотворення в Україні» (у співавт., 2001), «Поняття юридичної відповідальності в загальній теорії права» (2001), «Трудове право України: Академічний курс» (2004), «Проблеми кодифікації трудового законодавства України» (2004), «Правове регулювання трудових відносин та пенсійного забезпечення наукових (науково-педагогічних) працівників» (у співавт., 2005), «Правове регулювання сумісництва наукових та науково-педагогічних посад: парадокси законодавства і практики» (2006), «Гармонізація основних трудових прав, закріплених в проекті Трудового кодексу, з європейськими стандартами» (2007), «Гармонізація трудового законодавства України із законодавством Європейського Союзу» (у співавт., 2008), «Кодифікація трудового законодавства України» (у співавт., 2009), «Правові проблеми пенсійного забезпечення в Україні» (у співавт., 2012).

Заслужений діяч науки і техніки України (2009). Нагороджена Грамотою Верховної Ради України (2004). Лауреат премії НАН України імені М. П. Василенка (2000).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net