Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Харитонова О. І.

Харитонова Олена Іванівна

член-кореспондент НАПрН України

Народилася 25 грудня 1962 р. у м. Осіннікі Кемеровської обл. У 1990 р. закінчила юридичний факультет Одеського державного університету імені І. І. Мечнікова (нині – Одеський національний університет імені І. І. Мечникова). З 1993 р. – асистент кафедри адміністративного права та управління університету, потім – асистент кафедри адміністративного та фінансового права Одеської юридичної академії (нині – Національний університет «Одеська юридична академія»). З 1997 р. працювала на посаді доцента кафедри адміністративного та фінансового права названої академії. З 2001 р. по 2004 р. – докторант цієї академії. У 2005 р. переведена на посаду професора кафедри адміністративного та фінансового права, а з листопада 2005 р. по теперішній час завідувач кафедри підприємницького та комерційного права (з 2008 р. – кафедра права інтелектуальної власності і корпоративного права) Одеської національної юридичної академії (нині – Національний університет «Одеська юридична академія»).

У 1985 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Організаційно-правові питання управління економікою і роль товарних бірж в умовах реформування ринкових відносин». У 2005 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Адміністративно-правові відносини: концептуальні засади та правова природа». Вчене звання доцента присвоєно у 2000 р., професора – 2007 р. Обрана членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2011 р.

Фахівець у галузі теорії права інтелектуальної власності, правовідносин інтелектуальної власності, теоретичних та практичних проблем корпоративного права. Опублікувала понад 220 наукових праць, серед яких: «Порівняльне право Європи: основи порівняльного правознавства. Європейські традиції» (2002), «Адміністративно-правові відносини (проблеми теорії): Монографія» (2004), «Кодекс адміністративного судочинства України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2005), «Правове регулювання перевезень в Україні: навчальний посібник» (2006), «Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України» (у співавт., 2006), «Хозяйственный кодекс Украины: научно-практический комментарий» (у співавт., 2007), «Добровільне представництво у цивільному праві України: Навчальний посібник» (2007), «Цивільні правовідносини. Навчальний посібник» (2008), «Господарський кодекс України: науково-практичний коментар. Видання друге, доповнене та перероблене» (у співавт., 2008), «Науково-практичний коментар до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (у співавт., 2008), «Цивільне право України: Підручник» (2009), «Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України: друге видання» (у співавт., 2011), «Гражданское законодательство Республики Молдова и Украины: традиции, современность, перспективы: коллективная монография» (у співавт., 2012), «Цивільне законодавство України (основні категорії, принципи та концепти): монографія» (у співавт., 2012), «Право інтелектуальної власності: навчальний посібник у запитаннях і відповідях» (2012).

Член Науково-консультативної ради при Верховному Суді України (спеціалізація – адміністративно-правова), член Спеціалізованої ради із захисту докторських дисертацій Національного університету «Одеська юридична академія», голова Спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій Національного університету «Одеська юридична академія», член спеціалізованої вченої ради Міжнародного гуманітарного університету, член редакційної колегії науково-практичного журналу «Часопис цивілістики», член редакційної колегії збірнику наукових праць «Актуальні проблеми держави і права», тощо.

Заслужений діяч науки і техніки України (2012). Відмінник освіти України (2008).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net