Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
КРЦ
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Харитонов Є. О.

Харитонов Євген Олегович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 17 травня 1948 р. у м. Кіровограді (нині – Кропивницький). У 1969–1974 рр. навчався на юридичному факультеті Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова, де залишився працювати і пройшов шлях від асистента до завідувача кафедри цивільного права і процесу цього ж закладу. З 1997 р. — завідувач кафедри цивільного права і процесу Національного університету «Одеська юридична академія».

У 1980 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Зобов’язання, що виникають внаслідок ведення справ без доручення в радянському цивільному праві» (спеціальність 12.00.03). Вчене звання доцента присуджено в 1983 р. Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук захистив у 1997 р. на тему: «Рецепція римського приватного права (теоретичні та історико-правові аспекти)» (спеціальність 12.00.01). Вчене звання професора присвоєне у 1999 р. Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2010 р.

Напрями наукових досліджень — теорія цивільного права, історія цивільного права, римське приватне право та його рецепція, адаптація цивільного права до приватного права Європи, ІТ-право. Автор понад 650 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «История частного (гражданского) права Европы. Книга І» (1998), «Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 1999), «Історія приватного права Європи: Східна традиція», «Гражданское право: Частное право. Цивилистика. Физические лица. Юридические лица. Вещное право. Обязательства. Виды договоров. Авторское право. Представительство: учебное пособие» (у співавт., 2000), «Гражданское право Украины: учебник» (у співавт., 2005), «Порівняльне право Європи. Основи порівняльного правознавства: Європейські традиції» (2006), «Вступ до цивільного права України: навчальний посібник» (2006), «Цивільні правовідносини: навчальний посібник» (2008), «Житлове право України: навчальний посібник» (2008), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 3: Цивільно-правові науки. Приватне право» (у співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2009), «Сімейне право України: підручник» (у співавт., 2010), «Цивільні правовідносини: монографія» (у співавт., 2011), «Цивільне право України: підручник» (у співавт., 2011), «Зобов’язальне право України: підручник» (у співавт., 2011), «Цивільне право: посібник для підготовки до іспиту» (у співавт., 2011), «Відшкодування моральної та матеріальної шкоди: навчальний посібник» (у співавт., 2011), «Гражданское законодательство Республики Молдова и Украины: традиции, современность, перспективы: монография» (у співавт., 2012), «Цивільне законодавство України (основні категорії, принципи та концепти): монографія» (у співавт., 2012), «Право інтелектуальної власності: навчальний посібник у запитаннях та відповідях» (у співавт., 2012), «Цивільне та сімейне право. Частина 1: навчально-методичний посібник» (у співавт., 2012), «Цивільне та сімейне право: програма курсу» (у співавт., 2012), «Основи римського приватного права: посібник» (2013), «Очерки сравнительного правоведения: традиции частного (гражданского) права в Европе» (у співавт., 2013), «Цивільне законодавство України: навчальний посібник» (у співавт., 2013), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 3: Доктрина приватного права України» (у співавт., 2013 (укр.), 2017 (англ.), «Приватне право як концепт: пошук парадигми: монографія» (у співавт., 2014), «Україна-Європа: проблеми адаптації у галузі приватного права: монографія» (у співавт., 2016), «Основи римського приватного права: посібник» (2016), «Цивільне право України: посібник» (2016), «Цивільне законодавство України в умовах адаптації до приватного права ЄС: навчальний посібник» (2016), «Україна-Європа: проблема адаптації у галузі приватного права: монографія» (2017), «ІТ-право: поняття і сутність: монографія» (у співавт., 2017), «ІТ-право: інформаційна безпека: монографія» (у співавт., 2017), «Information security and IT law in conditions of integration processes: monograph» (у співавт., 2017), «ІТ-право: теорія і практика: посібник» (у співавт., 2017), «Концепт приватного права в умовах інтеграційних процесів» (2017), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 12: Сімейне право» (у співавт., 2021).

Член Науково-консультативної ради при Верховному Суді. Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 41.086.03 у Національному університеті «Одеська юридична академія». Брав участь у підготовці проектів Житлового та Цивільного кодексів України та у проведенні наукової експертизи проекту Закону України «Про нотаріат».

Заступник редактора науково-практичного журналу «Часопис цивілістики», член редакційної ради журналу «Право України», редакційних колегій наукових видань «Юридичний вісник», «Держава і право», «Актуальні проблеми держави і права», «Актуальні проблеми політики», «Науковий вісник Південного регіонального центру НАПрН України» ,«Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія», «Університетські наукові записки», «Legal the Vista».

Заслужений діяч науки і техніки України (2003). Відзначений нагрудним знаком Державної митної служби України «За сприяння митним органам» (2011). Лауреат ІІІ, IV та VI Всеукраїнських конкурсів на краще юридичне видання (2000, 2001, 2006). Відмінник освіти України (1997).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net