Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Голіна В. В.

Голіна Володимир Васильович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 28 липня 1935 р. у с. Глобине Полтавської обл. У 1959 р. закінчив юридичний факультет Ленінградського університету ім. О. О. Жданова (нині — Санкт-Петербурзький державний університет). З 1959 р. — слідчий, старший слідчий Петроградського та Ленінського райвідділів міліції м. Ленінграда. З 1961 р. — адвокат, член президії Полтавської обласної колегії адвокатів (м. Кременчук), з 1969 р. — аспірант кафедри кримінального права Харківського юридичного інституту (нині — Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»), з 1972 р. — асистент, старший викладач, доцент, професор, а з 1996 р. — завідувач кафедри кримінології і кримінально-виконавчого права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Завідувач сектору попередження злочинності неповнолітніх і молоді Інституту вивчення проблем злочинності Академії правових наук України (нині – Науково-дослідний інститут вичення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Нацоінальної академії праових наук України).

У 1972 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Погашення та зняття судимості за радянським кримінальним правом» (спеціальність 12.00.08), у 1994 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Спеціально-кримінологічне попередження злочинності (теорія і практика)» (спеціальність 12.00.08). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 1994 р., вчене звання професора присвоєно у 1997 р. Обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 2002 р.

Напрями наукових досліджень — розробка кримінологічних і кримінально-правових проблем спеціально-кримінологічного попередження злочинів, попередження насильницьких злочинів проти особи, попередження насильства в сім’ї, злочинність неповнолітніх, бандитизм, судимість, віктимологія. Опублікував понад 180 наукових праць, серед яких: «Погашение и снятие судимости по советскому уголовному праву» (1979), «Работа органов внутренних дел, суда и прокуратуры по предупреждению преступности» (1981), «Криминологическая профилактика, предотвращение и пресечение преступлений» (1989), «Попередження злочинності правоохоронними органами» (1991), «Специально-криминологическое предупреждение преступлений» (1992), «Попередження тяжких насильницьких злочинів проти життя й здоров’я особи» (1997), «Злочинності — організовану протидію» (1998), «Сучасні проблеми насильницької злочинності проти особи і її попередження» (у співавт., 1999), «Злочини проти особистої волі людини та їх попередження» (2002), «Кримінологія: Загальна та Особлива частини» (у співавт., 2003, 2009), «Кримінологічні та кримінально-правові проблеми боротьби з бандитизмом» (2004), «Судимість» (2006), «Кримінологічні проблеми попередження злочинності неповнолітніх у великому місті: досвід конкретно-соціологічного дослідження» (2006), «Курс лекцій з кримінології» (2006), «Запобігання злочинності в Україні (у співавт., 2007), «Потерпілий від злочину (міждисциплінарне правове дослідження)» (у співавт., 2008); «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 5 (у співавт., 2008), «Правовая система Украины: история, состояние и перспективы: в 5 т.» Т. 5 (у співавт., 2011), «Державне програмування і регіональне планування заходів запобігання злочинності в Україні» (у співавт., 2012).

Приймає активну участь у розробці проектів законів України, серед яких: «Про попередження насильства у сім`ї», «Про боротьбу з тероризмом в Україні», «Про основні засади запобігання та протидії корупції в Україні», «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо підвищення рівня захисту прав засуджених осіб» та ін.

Є членом редакційної колегії збірника наукових праць «Інституту вивчення проблем злочинності НАПрН України», «Проблеми законності» Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».

Заслужений діяч науки і техніки України (2004), нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2004), медаллю «Ветеран праці» (1993). Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2011, 2012), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2011).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net