Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Гаращук В. М.

Гаращук Володимир Миколайович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 3 грудня 1959 р. у сел. Краснодарський Краснодонського р-ну Луганської обл. У 1984 р. закінчив Харківський юридичний інститут (нині – Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»). З 1984 р. працює у цьому ж вузі. З 1984 р. по 1986 р. – стажист-дослідник кафедри адміністративного права, старший лаборант НДСу. У 1986–1989 рр. навчався в аспірантурі. З 1989 р. — асистент, доцент, а з 2004 р. і до сьогодні — професор кафедри адміністративного права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».

У 1989 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Административно-правовые средства борьбы с бесхозяйственностью» (спеціальність 12.00.02, нині — 12.00.07). У 1992 р. присвоєно вчене звання доцента. У 2003 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Теоретико-правові проблеми контролю та нагляду у державному управлінні» (спеціальність 12.00.07). Вчене звання професора присвоєно у 2004 р. Обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 2009 р.

Головними напрямами наукових досліджень є: теоретико-правові проблеми законності, контролю та нагляду в державному управлінні, організаційно-правові проблеми державної служби, адміністративно-правові засади боротьби з корупцією, питання адміністративної відповідальності. Опублікував понад 100 наукових праць, серед яких: «Управлінські послуги – новий інститут чи нова помилка» (2001), «Контроль та нагляд у державному управлінні» (2002), «Стандарти державного контролю: погляд на проблему» (2002), «Контрольні провадження, їх види, тенденції розвитку та законодавчого регулювання» (2004), «Категоріально-правова характеристика корупції. Правове визначення понять «корупційне правопорушення» та «корупційний злочин» (2008), «Деякі проблемні питання теорії та практики застосування адміністративного права в Україні» (2009), «Адміністративне право: Підручник» (2002, 2003, 2004, 2010, 2011) та ін.

Бере активну участь у законотворчій діяльності. За дорученням Міністерства юстиції України, Міністерства освіти і науки України здійснює експертизу законопроектів та проектів інших нормативно-правових актів. Готував пропозиції до таких проектів нормативних актів, як «Кодекс основних правил поведінки державного службовця», законів України «Про державний контроль у сфері виконавчої влади», «Про фінансовий контроль в Україні», «Про боротьбу з корупцією», «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні», «Про засади запобігання і протидії корупції в Україні», «Про внесення змін до Кодеку України про адміністративні правопорушення», «Про Антикорупційне бюро України» та ін.

Заслужений діяч науки і техніки України (2013). Нагороджений Грамотою Служби Безпеки України (2010), лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2011).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net