Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Галянтич М. К.

Галянтич Микола Костянтинович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 2 жовтня 1963 р. в місті Києві. У 1989 р. закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка (нині – Київський національний університет імені Тараса Шевченка). З 1990 р. по 1992 р. працював у Міністерстві юстиції України на посаді консультанта ІІ та І категорії, а згодом (1992-1993 рр.) – старшим консультантом відділу комісій Верховної Ради України. З 1993 р. по 1994 р. навчався в Інституті державного управління і самоврядування при Кабінеті Міністрів України, де здобув кваліфікацію – магістр державного управління. З 1994 р. працював головним консультантом секретаріату Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації, а з 2000 р. - завідувачем кафедри комерційного та трудового права Міжрегіональної академії управління персоналом. В липні 2002 р. був затверджений на посаді заступника директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва (нині – Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака) НАПрН України.

У 1999 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Адміністративно-правові питання захисту промислової власності» (спеціальність 12.00.07). Вчене звання доцента присвоєно у 2003 р. У 2008 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Приватноправові засади реалізації житлових прав громадян в Україні» (спеціальність 12.00.03). Вчене звання професора присвоєно у 2012 р. У 2017 р. обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України. Підготував 29 кандидатів та 3 докторів юридичних наук.

Напрями наукових досліджень — проблеми методології приватного та підприємницького права, правового режиму об’єктів нерухомості, житлового права, захисту майнових та немайнових прав та інших інститутів, що лежать у площині цивільного, житлового та процесуальних галузей права. Автор понад 250 публікацій, серед яких: «Житлове право України» (2002), «Промислова власність: правові засоби охорони та захисту» (2003), «Житлове право: Навчальний посібник» (2003), «Житлове право України. Практикум» (2004), «Господарське право України: підручник для студентів навчальних закладів» (у співав., 2005), «Правові проблеми створення та діяльності промислово-фінансових груп в Україні» (2005), «Житлове право України: Навчальний посібник» (у співав., 2003), «Теоретико-правові засади реалізації житлових прав громадян в умовах ринкових перетворень» (2006), «Житлове законодавство України: стан та шляхи удосконалення: Монографія» (2006), «Кооперативи споживачів. Об`єднання співвласників багатоквартирного житлового будинку» (у співав., 2006), «Коментар судової практики розгляду житлових спорів» (2007), «Житлове право України: Навчальний посібник» (2007), «Основи житлового права України» (у співав., 2007), «Житлове право України: навчальний посібник» (у співав., 2008), «Здійснення та судовий захист суб’єктивних житлових прав. Монографія» (у співав., 2009), «Договірне право України» (у співав., 2009), «Відшкодування моральної шкоди» (2013), «Правова доктрина України. У 5 томах. Т.3: Розвиток доктрини житлового права» (у співав., 2013), «Право власності на житло в Україні: доктрина та реалізація» (у співав., 2016) та ін.

Приймав участь у робочих групах по розробці законів України «Про надра», «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про державну житлову політику».

Нагороджений Подякою Кабінету Міністрів України (2003), Почесною грамотою Верховної Ради України (2016), Почесною грамотою Верховного суду України (2016), Почесною грамотою Міністерства юстиції України (2007).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net