Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Дзера О. В

Дзера Олександр Васильович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 10 травня 1946 р. у с. Шапіївка Сквирського р-ну Київської області. У 1972 р. закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка). У 1972–1973 рр. працював на посаді слідчого прокуратури Подільського р-ну м. Києва. З 1974 р. працює на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, де пройшов шлях від асистента, старшого викладача, доцента до професора кафедри цивільного права.

У 1976 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. У 1996 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Розвиток прав власності громадян в Україні», науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено в 1996 р. Вчене звання професора присвоєно у 2001 р. Обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 2004 р.

Основними напрямами наукової діяльності є: цивільне право, сімейне право. Опублікував понад 160 наукових праць, серед яких: «Загальна теорія цивільного права» (у співавт, 1992), «Цивільне право України: у 2 кн.» (у співавт., 1995, 1996, 1999), «Сімейне право України» (1997, 2002), «Право власності в Україні» (у співавт., 2000), «Цивільне право України: Навчальний посібник» (2002, 2004, 2005), «Непорушність права власності — гарантія стабільності та розвитку підприємницької діяльності» (2006), «Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2004, 2005, 2006, 2008, 2011), «Договірне право України: Загальна частина» (у співавт., 2008). «Цивільне право України: Підручник: у 2 т.» (у співавт., 2009), «Договірне право України: Навчальний посібник, т. 2» (у співавт., 2009), «Практикум з цивільного права: Навчальний посібник» (у співавт., 2009).

Заслужений юрист України (2009), лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2002), лауреат премії Спілки юристів України за видання «Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України» (2005).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net