Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Дрьомін В. М.

Дрьомін Віктор Миколайович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 24 січня 1953 р. у с. Кажелак Красноярського краю. У 1977 р. з відзнакою закінчив юридичний факультет Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова (нині – Одеський національний університет імені І. І. Мечникова), де залишився працювати і пройшов шлях від асистента до доцента кафедри криміналістики, кримінального права та процесу. З 1991 р. по 1994 р. – докторант кафедри кримінального права та кримінології Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині – Київський національний університет імені Тараса Шевченка). З 1994 р. по 1998 р. – доцент кафедри кримінального права, кримінально-виконавчого права та кримінології Юридичного інституту Одеського державного університету ім. І. І. Мечнікова. З 1998 р. – завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Одеської національної юридичної академії (нині – Національний університет «Одеська юридична академія»), а з 2010 р. по теперішній час – проректор з наукової роботи цього університету.

У 1983 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Криміногенний вплив раніше судимих осіб на неповнолітніх» (спеціальність – 12.00.08). Вчене звання доцента присвоєно у 1986 р. У 2010 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Інституціональна теорія злочинності та криміналізації суспільства» (спеціальність – 12.00.08). Вчене звання професора присвоєно у 2011 р. Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2011 р.

Напрями наукових досліджень — методологія сучасної кримінології; теоретичні та практичні питання вивчення причин та протидії злочинності; протидія корупції, організованій та транснаціональній злочинності, тероризму; кримінологічні основи удосконалення системи кримінальної юстиції; проблеми теорії і практики кримінально-виконавчого права, удосконалення діяльності органів та установ кримінально-виконавчої системи, застосування міжнародних стандартів прав людини у сфері кримінальної юстиції та пенітенціарної системи; теоретичні та практичні питання застосування покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. Автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Криминология: Учебно-методические материалы» (1982), «Противоправное поведение несовершеннолетних: генезис и ранняя профилактика: Монография» (у співавт., 1985), «Исправительно-трудовое право: Учебно-методическое пособие» (1994), «Преступность как социальная практика: институциональная теория криминализации общества: Монография» (2009), «Преступность и криминологические основы уголовной юстиции: Монография» (у співавт., 2007), «Социально-правовые аспекты терроризма: Монография» (у співавт., 2003), «Проблемы вхождения Украины в европейское правовое пространство: Монография» (у співавт., 1999), «Институционализация преступности и институциональная криминология: концептуальные подходы» (2008), «Кримінологія: навчально-методичний посібник» (у співавт.), «Кримінально-виконавче право: навчально-методичний посібник» (у співавт., 2004), «Кримінологія. Загальна частина: навчально-методичний посібник» (2009), «Кримінологія. Особлива частина: навчально-методичний посібник» (2009), «Наука в Южном регионе Украины (1971–2011)» (у співавт., 2012).

Керівник робочої групи при Міністерстві юстиції України, яка розробляла проект Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» (1999–2000). Брав участь у розробці проектів Законів України: «Про боротьбу з тероризмом» (2001–2002). Був членом наукової групи з робробки проекту Закону України «Про кримінологічну експертизу» (2002–2004). Здійснював експертизу Законів України: «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» (2009). Брав участь у підготовці рішень Ради національної безпеки і оборони України «Про хід реформування системи кримінальної юстиції та правоохоронних органів», «Про заходи щодо реалізації національної антикорупційної стратегії та інституційного забезпечення антикорупційної політики», «Про стан злочинності у державі та координації діяльності органів державної влади у протидії злочинним проявам та корупції».

Член редакційної колегії Міжнародного кримінологічного альманаху «Організована злочинність, тероризм і корупція» (Москва–Вашингтон–Владивосток–Харьків–Одеса) (2003). Член Координаційного бюро з проблем кримінології Національної академії правових наук України (з 1999 р.). Член Європейської кримінологічної асоціації (з 2003 р.). Зарубіжний член кримінологічної асоціації Росії (з 1982 р.). Член правління Українського пенітенціарного товариства (з 2002 р.).

Заслужений діяч науки і техніки України (2012). Нагороджений Знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (1997); Почесним знаком Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення» (2007). Має Почесні грамоти Голови Одеської обласної державної адміністрації (2001, 2006, 2010 рр.).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net