Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Денисов В. Н.

Денисов Володимир Наумович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 25 грудня 1937 р. у м. Києві. У 1961 р. закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка). З 1962 р.— науковий співробітник консультант науково-організаційного відділу Президії АН УРСР. З 1963 р. — в Секторі держави і права АН УРСР (нині — Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України): молодший науковий співробітник, вчений секретар, старший науковий співробітник, а з 1984 р. — завідувач відділу міжнародного права та порівняльного правознавства. Водночас з 1989 р. по 2002 р. — професор кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, з 2002 р.— професор кафедри адміністративного та міжнародного права Національної академії Служби безпеки України, з 2009 р. завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Київського університета права НАН України.

У 1967 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Становлення та розвиток національної державності Об’єднаної Республіки Танзанія» (спеціальність 12.00.02), а у 1981 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Правові системи країн, що розвиваються» (спеціальність 12.00.01). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 1982 р. Вчене звання професора присвоєно у 1989 р. Академік Академії політичних наук України з 1994 р. Обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 1996 р.

Фахівець у галузі міжнародного права та порівняльного правознавства. Займається дослідженням проблем теорії та історії міжнародного права, права міжнародної безпеки, міжнародного гуманітарного права, міжнародного права з прав людини, міжнародного економічного права, права Європейського Союзу, порівняльного правознавства. Опублікував понад 260 наукових праць, основні з яких: «Становление и развитие на циональной государственности Объединенной Республики Танзания» (1969), «Системы права развивающихся стран. Становление и развитие систем права развивающихся стран Тропической Африки, освободившихся от британского колониализма» (1978), «Правовые проблемы разоружения в ракетно-ядерную эру» (1990), «Гуго Гроций о мировом порядке и современность» (1990), «Про зовнішньополітичні аспекти створення нової Конституції України» (1991), «Развитие теории и практики взаимодействия международного и внутреннего права» (1992), «Права людини» для середніх шкіл, ліцеїв та гімназій (у співавт., 1997), «Статус міжнародних договорів в Конституції України» (1997), «Правове регулювання іноземних інвестицій» (у співавт., 1999), «Про особливості імплементації соціально-економічних та культурних прав людини» (2000), «Методологія сучасного парламентаризму» (2000), «Правовые основы имплементации права Европейского Союза во внутренний правопорядок Украины» (у співавт., 2003), «Антологія української юридичної думки. Міжнародне право» (2004), «Ефективність міжнародного права у правовому механізмі зовнішньополітичної діяльності держав» (2005), «Розвиток правових засад та механізмів верховенства міжнародного права у внутрішньому праві України» (2006), «Организация Объединенных Наций как гарант поддержания мира и безопасности» (2006), «Право Європейського Союзу та правопорядок України» (2006).

Член Спеціальної тимчасової групи з питання навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства, був членом експертної ради з юридичних спеціальностей ВАК України. Головний редактор «Українського щорічника міжнародного права». Член редколегій багатьох часописів, а саме: «Правова держава», «Український часопис міжнародного права», «Часопис Київського університету права», «Международное право и проблемы интеграции» та ін.

Заслужений діяч науки і техніки України (1999), нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня (2007), лауреат премії НАН України імені М. П. Василенка (1992).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net