Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Чанишева Г. І.

Чанишева Галія Інсафівна

член-кореспондент НАПрН України

Народилася 30 жовтня 1959 р. у м. Кілія Кілійського р-ну Одеської обл. У 1983 р. закінчила Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова (спеціальність «правознавство»), де продовжила навчання в аспірантурі і пройшла шлях від асистента до доцента кафедри аграрного, екологічного і трудового права. З 1998 р. по теперішній час працює в Національному університеті «Одеська юридична академія» спочатку на посаді завідувача кафедри трудового права та права соціального забезпечення, а з 2006 р. — декана соціально-правового факультету.

У 2002 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Колективні відносини у сфері праці: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання» (12.00.05). Вчене звання професора присвоєне у 2005 р. Обрана членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2010 р.

Напрями наукових досліджень — теоретичні проблеми трудового права, права соціального забезпечення; юридичне забезпечення прав людини у сфері праці; міжнародно-правове регулювання праці; правові основи соціального діалогу. Під її науковим керівництвом захищено 15 кандидатських дисертацій. Автор понад 160 наукових праць, серед яких: «Трудове право України» (у співавт., 2002), «Новий трудовий кодекс Російської Федерації: досвід для України» (2002), «Кодекс законів про працю України. Науково-практичний коментар» (у співавт., 2003), «Законодавство про працю та соціальний захист населення» (2004), «Трудове право ЄС» (у співавт., 2005), «Адаптація трудового законодавства України до законодавства ЄС» (2005), «Державна служба зайнятості: юридична енциклопедія для юнацтва» (2006), «Законодавство про працю та соціальний захист населення. Основи правознавства» (2007), «Правовий статус працівників-мігрантів за законодавством ЄС» (2007), «Діяльність спеціалізованої трудової юстиції у країнах Європи: досвід для України» (2010), «Способи захисту прав працівника у разі спору щодо правової природи укладеного договору» (2009), «Види трудового договору за законодавством України: монографія» (у співавт., 2011), «Трудове право України: навчальний посібник» (у співавт., 2011), «Конституція України. Науково-практичний коментар» (у співавт., 2011), «Право на інформацію за трудовим законодавством України: монографія» (у співавт., 2012), «Правові основи соціального діалогу у сфері праці: навчально-методичний посібник» (у співавт., 2012).

Бере участь у складі міжвідомчої групи з підготовки проекту Трудового кодексу України, робочої комісії Верховної Ради України з розробки проекту Закону України «Про вишу освіту» та ін. Брала участь у проведенні експертиз низки законопроектів.

Є заступником голови спеціалізованої вченої ради Національного університету «Одеська юридична академія» із захисту докторських та кандидатських дисертацій. Член редакційних колегій низки наукових видань, часописів, серед яких: «Актуальні проблеми держави і права», «Вісник Вищої ради юстиції»; «Актуальні проблеми політики», часопис «Цивільне право», «Наукові праці Одеської національної юридичної академії».

Заслужений діяч науки і техніки України (2012). Нагороджена знаком «Відмінник освіти України» (1997).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net