Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Буроменський М. В.

Буроменський Михайло Всеволодович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 6 квітня 1957 р. у м. Севастополі. У 1981 р. закінчив Харківський юридичний інститут (нині — Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»), де залишився працювати і пройшов шлях від асистента до завідувача кафедри міжнародного права та державного права зарубіжних країн.

У 1984 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Механізм переговорів про роззброєння (міжнародно-правові аспекти)», у 1997 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Вплив міжнародного права на політичні режими держав». Вчений ступінь доктора юридичних наук присуджено у 1998 р., вчене звання професора присвоєно в 2001 р. Обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 2002 р.

Напрями наукових досліджень — міжнародно-правове співробітництво у сфері прав людини, співвідношення міжнародного і національного права, міжнародне кримінальне право, правові питання міжнародної безпеки, історія міжнародних відносин, конституційне право зарубіжних країн. Автор понад 150 наукових праць, серед яких: «Политические режимы государств в международном праве (влияние международного права на политические режимы государств)» (1997), «Обращение в Европейский суд по правам человека: практика Суда и особенности украинского законодательства» (2000), «Міжнародне право. Гендерна експертиза» (2001), «Міжнародний захист прав людини та права біженців: Навчальний посібник» (2002), «Корупція в Україні» (у співавт., 2004), «Соціальні та правові проблеми попередження злочинів у сфері міграції» (2004), «Європейська конвенція з прав людини: основні положення, практика застосування, український контекст» (у співавт., 2004), «Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»: Науково-практичний коментар» (2005), «Репродуктивні права та механізм їх реалізації у ВІЛ-позитивних жінок» (2005), «Міжнародне право: Навчальний посібник» (2005), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 2, Т. 5 (у співавт., 2008), «Проблемні питання нотаріальної практики» (у співавт., 2008), «Корупційні ризики в кримінальному процесі та судовій системі» (у співавт., 2009), «Международное сотрудничество Украины в сфере предупреждения преступности и борьбы с нею». Розділ монографії «Правовая система Украины» в 5-ти томах. Т. 5 (у співавт., 2011). Деякі праці видані іноземними мовами.

Є членом Конституційної Асамблеї, Спеціальної тимчасової групи з питань навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства, член редколегії збірників «Проблеми законності», «Вісник Вищого адміністративного суду України», часопису «Офіційний вісник», заступник головного редактора «Українського часопису міжнародного права» та ін. Обраний суддею Європейського суду з прав людини від України (2009).

Брав участь у підготовці ряду проектів законів України. Серед найважливіших — «Концепція державної політики захисту прав людини», «Про біженців», «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Лауреат IV та VI Всеукраїнських конкурсів на краще юридичне видання (2001, 2006), має відомчі відзнаки.

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net