Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Борисова В. І.

Борисова Валентина Іванівна

член-кореспондент НАПрН України

Народилася 23 листопада 1948 р. у м. Самбір Львівської області. У 1970 р.закінчила Харківський юридичний інститут (нині – Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»). У 1970–1977 рр. працювала завідувачем лабораторії у Харківському юридичному інституті ім. Ф. Е. Дзержинського. У 1977–1980 рр. працювала викладачем кафедри планування народного господарства Харківського державного університету ім. О. М. Горького (нині – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна). З 1980–1981 рр.– старший викладач, з 1981–1998 рр. – доцент, з 2001 р. – завідувач кафедри цивільного права №1 Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (нині Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»).

У 1980 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Правове положення виробничих об’єднань в СРСР» (спеціальність 12.00.03), у 1983 р. присвоєно вчене звання доцента. Вчене звання професора присвоєно у 2010 р. Обрана членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2012 р.

Напрями наукової діяльності – цивільне право, сімейне право, право інтелектуальної власності, корпоративне право. Опубліковала понад 160 наукових праць, серед яких: учбовий посібник «Правовые основы предпринимательской деятельности» (1998) «Цивільне право України. Частина перша.» Підручник. – (2000, у співавт.), «Приватная высшая школа в объективе времени: украинский вариант» Монографія (2000, у співавт.), «Сімейне право України» Підручник /За заг. ред. В. І. Борисової та І. В. Жилінкової (2004, 2008, 2011, 2012), «Цивільне право України: Підручник»: У 2 т. /Борисова В. І. (кер. авт. кол.), комментарий к Гражданскому кодексу Украины. Том ІІ /под ред. разработчиков проекта ГК, (2005, у співавт.), «Правовий статус непідприємницьких організацій». Навчальний посібник. (2006, у співавт.), «Правові проблеми комунальної власності»: Монографія (за заг. ред. В. І. Борисової), (2007, у співавт.), «Корпоративне управління»: Монографія (2007, у співавт.), «Правознавство» (2007, у співавт.), «Основи правознавства» (2007, у співавт.), «Сімейне право України». Підручник (2011 ), «Договірне право»: Конспект лекцій (2008), «Цивільне право України»: В 2-х томах. Т. 2. Підручник (2008, у співавт.), «Основи римського приватного права»: Підручник (2009), «Енциклопедія цивільного права України» (2009, у співавт.), «Цивільний кодекс України»: Науково-практичний коментар. – Т.3. Юридична особа. Серія «Коментарі та аналітика» (2009, у співавт.), «Харьковская цивилистическая школа: в духе традиций»: Монографія (2011, у співавт.), «Харьковская цивилистическая школа: Право собственности – Монографія: (2012, у співавт.), «Договір як універсальна правова конструкція: Монографія (2012, у співавт.)

Заслужений працівник освіти України (2004).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net