Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Боднар Т. В.

Боднар Тетяна Валеріївна

член-кореспондент НАПрН України

Народилась 24 червня 1962 р. у смт. Нова Ушиця Новоушицького району Хмельницької області. У 1984 р. закінчила з відзнакою юридичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка (нині – Київський національний університет імені Тараса Шевченка). З 1984 р. по 1989 р. – помічник прокурора Московського, а згодом Шевченківського районів м. Києва. З 1989 р. по 1993 р. була викладачем основ правознавства в Київському інституті харчової промисловості. З 1993 р. і до нині працює в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, де пройшла шлях від асистента до професора кафедри цивільного права.

У 1994 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Формування і реалізація господарських зв`язків в Україні в умовах переходу до ринкової економіки (цивільно-правовий аспект)» (спеціальність 12.00.03). Вчене звання доцента присвоєно у 1999 р. У 2005 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Теоретичні проблеми виконання договірних зобов`язань (цивільно-правовий аспект)» (спеціальність 12.00.03). Вчене звання професора присвоєно у 2007 р. У 2017 р. обрана членом-кореспондентом Національної академії правових наук України. Підготувала 10 кандидатів юридичних наук.

Напрями наукових досліджень — цивільне право, договірне право, сімейне право. Автор понад 130 публікацій, серед яких: «Виконання договірних зобов’язань» (2005), « Правова система України: історія, стан та перспективи. Т.3: Цивільно-правові науки. Приватне право» (у співав., 2008), «Система органів державного управління та регулювання в сфері підприємницької діяльності» (у співав., 2010), «Правовая система Украины: история, состояние и перспективы. В 5 томах. Том 3: Гражданско-правовые науки. Частное право» (у співав., 2011), «The Legal System of Ukraine. Past, present and future. Volume IV. Methodological Foundations of the Development of Ecological, Land, Agrarian and Economic Law» (співав., 2013), «Правова доктрина України: у 5 т. Т.3: Доктрина приватного права України» (у співав., 2013), «Відповідальність у приватному праві» (у співав., 2014), «Договірні зобов`язання в цивільному праві (загальні положення)» (2017), «Цивільне право України» (у співав., 1997, 1999, 2002, 2003, 2004, 2005, 2010), «Сімейне право України» (у співав., 2016), «Зобов`язальне право: теорія та практика» (у співав., 1999), «Право власності в Україні» (у співав., 2000), «Договірне право України. Загальна частина» (у співав., 2008), «Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України» (у співав., 2005, 2006, 2008, 2010, 2013) та ін.

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net