Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Барабаш Ю. Г.

Барабаш Юрій Григорович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 28 червня 1980 р. в м. Конотоп Сумської області. У 2002 р. після закінчення Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (нині – Національний юридичний університетет імені Ярослава Мудрого) за спеціальністю «правознавство» вступив до аспірантури. З 2004 р. працює асистентом кафедри конституційного права України, з вересня 2005 р. – доцентом, з вересня 2006 р. по лютий 2007 р. – заступником декана факультету підготовки кадрів для Міністерства юстиції України, з червня 2007 р. по липень 2015 р. – завідувач кафедри конституційного права України, а з липня 2015 р. – професор цієї ж кафедри. З вересня 2010 р. по теперішній час – проректор з навчальної роботи.

У 2004 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Парламентський контроль в Україні: проблеми теорії та практики» (спеціальність 12.00.02), у 2007 р. присвоєно вчене звання доцента. У 2009 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Державно-правові конфлікти на сучасному етапі державотворення: конституційно-правовий аспект» (спеціальність 12.00.02). Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2012 р.

Напрямки наукової діяльності – конституційно-правові засади безпосереднього народовладдя, державно-правова конфліктологія, конституційні механізми реалізації принципу соціальної держави, модернізація конституційної юрисдикції в сучасних умовах, доктрина «войовничої демократії» та її застосування в сучасних умовах, шляхи реформування правової освіти. Опублікував понад 150 наукових та навчально-методичних праць,серед яких: «Парламентський контроль в Україні: конституційно-правовий аспект» (2004), «Державно-правові конфлікти в теорії та практиці конституційного права» (2008), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 2: Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення» (у співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Конституційне право України: підручник» (у співавт., 2008), «Конституція України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2011), «Нормотворча діяльність Президента України та її нормопроектне забезпечення» (у співавт., 2011), «Конституційна юрисдикція» (у співавт., 2011), «Конституційне право України: посібник для підготовки до іспиту» (2012), «Правова доктрина України: у 5т. Т.2: Публічно-правова доктрина України» (у співавт., 2013 (укр.), 2016 (англ.), «Ефективність державної влади в умовах дефіциту демократії (Конституційні аспекти)» (2015), «Constitutional and Legal Instruments of Democratization and Farewell to the Soviet past (Ukrainian Case), 2017, «Правова наука України: сучасний стан, виклики та перспективи розвитку» (у співавт., 2021).

Заступник голови робочої групи з питань підготовки пропозицій щодо внесення змін до Конституції України Комісії з питань правової реформи.

Член Науково-консультативної ради Конституційного Суду України, колегії Державної інспекції навчальних закладів України, робочої групи із підготовки проекту Концепції реформування юридичної освіти, спеціалізованої вченої ради Д 64.086.04 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.

Член наукової ради наукового юридичного журналу «Вісник Національної академії правових наук України» (індексація Scopus), редакційної ради журналу «Право України», редакційних колегій наукових видань «Вісник Конституційного Суду України», «Публічне право», «Проблеми законності».

Заслужений діяч науки і техніки України (2021). Відзначений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2013), Почесною відзнакою Конституційного Суду України (2014). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2019), Премії імені Ярослава Мудрого (2008, 2012). Відмінник освіти (2014).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net