Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Барабаш Ю. Г.

Барабаш Юрій Григорович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 28 червня 1980 р. в м. Конотоп Сумської області. У 2002 р. після закінчення Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (нині – Національний університетет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого») за спеціальністю «правознавство» вступив до аспірантури. З 2004 р. працює асистентом кафедри конституційного права України, з вересня 2005 р. – доцентом, з вересня 2006 р. по лютий 2007 р. – заступником декана факультету підготовки кадрів для Міністерства юстиції України, з лютого 2007 р. – в.о. завідувача кафедри конституційного права України, а з червня 2007 р. – завідувач кафедри конституційного права України, з вересня 2010 р. по теперішній час – проректор з навчальної роботи.

У 2004 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Парламентський контроль в Україні: проблеми теорії та практики» (спеціальність 12.00.02), у 2007 р. присвоєно вчене звання доцента. У 2009 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Державно-правові конфлікти на сучасному етапі державотворення: конституційно-правовий аспект» (спеціальність 12.00.02). Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України) у 2012 р.

Основні напрямки наукової діяльності – конституційно-правові засади безпосереднього народовладдя; державно-правова конфліктологія; конституційні механізми реалізації принципу соціальної держави; модернізація конституційної юрисдикції в сучасних умовах. Є автором понад 120 наукових праць, а саме: «Парламентський контроль в Україні: конституційно-правовий аспект» (2004), «Державно-правові конфлікти в теорії та практиці конституційного права» (2008), «Правова система України: історія, стан та перспективи. Т. 2» (2008, у співавт.)», «Конституція України: науково-практичний коментар» (2011, у співавт.), «Нормотворча діяльність Президента України та її нормопроектне забезпечення» (2011, у співавт.), «Конституційне право України: Підручник» (у співавт, 2008); «Конституційна юрисдикція» (у співавт, 2011), «Конституційне право України: Посібник для підготовки до іспиту» (2012).

Є членом Конституційної Асамблеї, був членом Науково-експертної групи з підготовки Конституційної асамблеї (2011), експерт Робочої групи із вдосконалення виборчого законодавства при Президентові України (2011). Член спеціалізованої вченої ради Д 64.086.04 при Національному університеті «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Член редакційної ради «Вісника Конституційного Суду України», редакційних колегій «Право України», «Публічне право», «Юридична наука і практика».

Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2013), лауреат Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України (2008), лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2008, 2011), Почесною грамотою Державної судової адміністрації (2012), Подякою Голови Служби безпеки України (2012).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net