Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Балюк Г. І

Балюк Галина Іванівна

член-кореспондент НАПрН України

Народилася 15 вересня 1951 р. у селищі Веселе Савинського (нині — Балаклійського) р-ну Харківської обл. У 1975 р. закінчила з відзнакою Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка) за спеціальністю «правознавство». Протягом 1975–1980 рр. працювала завідувачем загального відділу, секретарем Подільської районної ради м. Києва. З 1985 р. по 1987 р. — викладач, старший викладач кафедри радянського права Інституту підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів комунального господарства (м. Київ). З 1987 р. і до сьогодні працює в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка спочатку доцентом, потім професором кафедри екологічного права.

У 1987 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Взаимосвязь правовой культуры и социалистической демократии» (спеціальність 12.00.01), у 1991 р. присвоєно вчене звання доцента. У 2000 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Проблеми формування та становлення ядерного права України» (спеціальності 12.00.01 та 12.00.06). Вчене звання професора присвоєно у 2002 р. Обрана членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 2009 р.

Основні напрями наукової діяльності — теорія держави і права; екологічне, ядерне, цивільне та господарське право, міжнародне публічне і приватне право, арбітраж, міжнародний комерційний арбітраж. Опублікувала понад 230 наукових праць, серед яких: «Ядерне право України: стан та перспективи розвитку. Правові аспекти радіоекології: Монографія» (1996); «Правові аспекти забезпечення ядерної та радіаційної безпеки в Україні: Монографія» (1997); «Екологічне право. Повний академічний курс. Особлива частина: Підручник» (у співавт., 2001); «Екологічне право України. Академічний курс: Підручник» (у співавт., 2005); «Екологічне право України: загальна та особлива частини: курс лекцій в схемах: Навчальний посібник» (2006), «Екологічне право України. Академічний курс: Підручник» (у співавт., 2008); «Земельне право України: Підручник» (у співавт., 2008); Як науковий консультант Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки брала участь у розробленні ряду законопроектів: Положення про паспортизацію та обстеження хвостосховищ (1996), проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження положення про порядок проведення і склад експертизи матеріалів щодо зміни меж радіаційно забруднених земель» (2002), проектів Законів України: «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» (1995), «Про поводження з радіоактивними відходами» (1995), «Про видобування та переробку уранових руд» (1997), «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» (1999), «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» (1999), «Про фізичний захист ядерних установок, об’єктів, інших джерел іонізуючого випромінювання» (2000), «Про екологічну (природно-технічну) безпеку» (2001), «Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення» (2001), «Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки» (2004), «Про газ (метан) вугільних родовищ» (2009) та ряд інших.

Заслужений юрист України (2011), Відмінник освіти України (2003), нагороджена медаллю «За трудову доблесть», медаллю «В пам’ять 1500-річчя м. Києва»; за високі досягнення перед українським народом та Українською Православною Церквою нагороджена Знаком Ордена «Свята Анна» IV ступеня, Грамотою митрополита Київського і всієї України Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнійшого Володимира; нагороджена Грамотою Священного синоду Української Православної Церкви «В пам’ять святкування 1020-річчя хрещення Русі»; нагороджена пам’ятною відзнакою МВС України «20 років Чорнобильської катастрофи», відзнакою Верховної Ради України «20 років НКРЗУ» (2011), ювілейною відзнакою «20 років внутрішньої безпеки МВС України» (2012).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net