Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Андрійко О. Ф.

Андрійко Ольга Федорівна

член-кореспондент НАПрН України

Народилася 28 січня 1945 р. у с. Вороньків, Бориспільського р-ну Київської обл. Після закінчення в 1972 р. юридичного факультету Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині – Київський національний університет імені Тараса Шевченка) поступила до аспірантури Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, де пройшла шлях від молодшого наукового співробітника до завідувача відділу проблем державного управління та адміністративного права, де працює донині.

У 1999 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Організаційно-правові проблеми державного контролю у сфері виконавчої влади». Вчене звання професора присвоєно у 2004 р. Обрана членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2010 р.

Напрями наукових досліджень — державне управління та адміністративне право, державна служба і адміністративна юстиція, проблеми організаційно-правового забезпечення державного контролю. Брала участь у підготовці ряду проектів законів України, серед найбільш важливих — «Кодекс адміністративних процедур в Україні», «Про державну службу», «Про звернення громадян». Є автором наукової Концепції проекту закону про державний контроль у сфері діяльності органів виконавчої влади. Брала участь у підготовці Концепції адміністративної реформи в Україні. Автор понад 100 наукових праць, а саме: «Державне управління: теорія і практика» (1998), «Виконавча влада і адміністративне право» (2002), «Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики» (2003), «Державний контроль в Україні: організаційно-правові засади» (2004), «Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту» (2007), «Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право» (2007), «Адміністративне право України. Академічний курс. Підручник у двох томах» (2007, 2009), «Принципи верховенства права у діяльності держави та адміністративному праві» (2008).

Член Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України, член редколегії «Часопису Київського університету права», член редколегії науково-практичних журналів «Публічне право» та «Правовий вісник Української академії банківської справи».

Заслужений юрист України (2007). Нагороджена Почесною грамотою Верховної Ради України (2009).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net