Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Аленін Ю. П.

Аленін Юрій Павлович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 18 вересня 1946 р. в с. Дублени Львівської області. У 1973 р. закінчив Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова (нині – Одеський національний університет імені І. І. Мечникова) за спеціальністю «юрист-правознавець». У 1972–1977 рр. – стажист, потім слідчий прокуратури Ленінського району м. Одеси, у 1977 р. – прокурор слідчого управління прокуратури Одеської області. З 1977 р. по 1997 р. працював в Одеському державному університеті ім. І. І. Мечникова (нині – Одеський національний університет імені І. І. Мечникова), пройшовши шлях від асистента, старшого викладача до доцента кафедри криміналістики (нині – кафедра кримінального процесу та криміналістики). З 1997 р. по теперішній час – завідувач кафедри кримінального процесу Національного університету «Одеська юридична академія».

У 1984 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Розслідування в проблемних ситуаціях, які виникають в справах про розкрадання рибопродуктів» (спеціальність 12.00.09), у 1997 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Теоретичні та практичні основи виявлення та розслідування осередків злочинів» (спеціальність 12.00.09). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 1997 р., вчене звання професора присвоєно у 2001 р. Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2013 р.

Напрями наукових досліджень – проблеми розслідування тяжких злочинів, слідчі дії та їх провадження, початок кримінального провадження, запобіжні заходи у кримінальному процесі, процесуальна самостійність слідчого як суб’єкта кримінального процесу. Автор 114 наукових праць, значними серед яких є: «Криминалистика. Учебник для вузов МВД России» Т. 3 (у співавт., 1995), «Особенности расследования тяжких преступлений. Руководство для следователей» (у співавт., 1995), «Особенности расследования тяжких преступлений против личности. Учебное пособие» (у співавт., 1996), «Выявление и расследование очагов преступлений: теория и практика: Монография» (1996), «Організація розслідування і тактика слідчих дій. Методичний посібник» (у співавт., 2000), «Процессуальные особенности производства следственных действий. Монография» (2002), «Введение в украинское право» (у співавт., 2005), «Расследование тяжких преступлений: Научно-практическое пособие» (у співавт., 2006), «Прийняття процесуальних рішень за новим кримінальним процесуальним законодавством України» (у співавт., 2012), «Кримінально-процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2003, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013).

Член робочої групи з розробки проекту Кримінально-процесуального кодексу України. Залучався до участі у Науково-консультативній раді при Верховному суді України. Член спеціалізованої вченої ради при Національному університеті «Одеська юридична академія». Член редколегії збірників наукових праць та журналів «Актуальні проблеми держави і права», «Актуальні проблеми політики», «Юридичний вісник», «Судова апеляція».

Заслужений юрист України (2012).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net