Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Зайчук О. В.

Зайчук Олег Володимирович

дійсний член (академік) НАПрН України

Народився 15 серпня 1955 р. у м. Києві. У 1977 р. закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка) за спеціальністю «правознавство». Після закінчення аспірантури Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка з 1980 р. до 1986 р. працював асистентом, доцентом кафедри історії та теорії держави і права юридичного факультету цього ВНЗ. З 1986 р. по 2005 р. — науковий співробітник, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, завідувач відділу теорії держави і права в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. У 1991 р. стажувався в Центрі прав людини при Європейському Центрі ООН з прав людини, навчався в Міжнародному інституті прав людини в Страсбурзі (Франція). З 2006 р. обіймає посаду заступника директора Інституту законодавства Верховної Ради України, в липні 2013 р. – призначений виконуючим обов`язки директора Інституту.

У 1980 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Законодательство США и практика его применения в области расовых отношений», у 1992 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Правова система США: історико-теоретичний аналіз» (спеціальність 12.00.01). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 1992 р. Вчене звання професора присвоєно у 2003 р. У 2004 р. обраний членом-кореспондентом, у 2012 р. – дійсним членом (академіком) Національна академія правових наук України.

Напрями наукових досліджень — теорія держави і права, історія політичних та правових учень, філософія права, історія держави і права зарубіжних країн, порівняльне правознавство, міжнародне гуманітарне право. Опублікував понад 140 наукових праць, серед яких: «Законність: теоретико-правові проблеми дослідження та впровадження» (2004), «Вступ до теорії правових систем» (2006), «Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник» (2006, 2008), «Гендерні паритети в умовах трансформації суспільства» (2007), «Порівняльне правознавство (теоретико-правове дослідження)» (2007), «Проблеми реалізації прав і свобод людини і громадянина в Україні» (2007), «Порівняльне правознавство (правові системи світу)» (2008), «Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник» (2008), «Сучасна правова енциклопедія» (2009), «Курс лекцій з питань законотворчості: навчальний посібник» (у співавт., 2011), «Парламентаризм: реєстр термінів і понять» (у співавт., 2012).

Є членом Конституційної Асамблеї України. Головний редактор журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України».

Заслужений юрист України (2007), нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України (2004), лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2007).


Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net