Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Тацій В.

Тацій Василь Якович

Почесний президент
Національної академії правових наук України,
дійсний член (академік)
НАН України та НАПрН України,
радник президії НАПрН України

Народився 13 січня 1940 р. у м. Полтаві. Почав свою трудову діяльність у 1957 р. токарем Полтавського паровозного депо. Після закінчення у 1963 р. Харківського юридичного інституту (нині — Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого») обіймав посади помічника прокурора району і прокурора відділу по нагляду за розглядом у судах кримінальних справ у Полтавській обласній прокуратурі. З 1966 р. його життя і діяльність пов’язані з Національним університетом «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»: аспірант, старший викладач, доцент, заступник декана денного факультету, проректор з наукової роботи, з липня 1987 р. і до цього часу — ректор Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» і водночас (з 1991 р.) завідувач кафедри кримінального права. У 1993 р. Указом Президента України від 23.07.1993 р. № 275/93 був призначений президентом-організатором Академії правових наук України, а у грудні 1993 р. Загальними зборами був обраний президентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України). З 3 березня 2016 року — почесний президент Національної академії правових наук України та радник президії НАПрН України.

У 1970 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Кримінальна відповідальність за комерційне посередництво» (спеціальність 12.00.08). У 1973 р. присвоєно вчене звання доцента. У 1984 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Проблеми відповідальності за господарські злочини: об’єкт та система» (спеціальність 12.00.08). У 1985 р. присвоєно вчене звання професора. У 1997 р. обраний дійсним членом (академіком) Національної академії наук України і входить до складу Президії НАН України (з 1998 р.).

Напрями наукової діяльності на сучасному етапі – кримінальне право (зокрема, підстави кримінальної відповідальності, склад злочину, об’єкт кримінально-правової охорони, злочини проти держави, господарські злочини, злочини проти довкілля тощо), проблеми теорії держави та права, конституційного права України. Автор понад 400 наукових праць, у тому числі понад 40 монографій, ряду навчальних посібників та підручників, серед яких: «Понятие, система и общие виды хозяйственных преступлений» (1974), «Уголовный кодекс Украинской ССР: Научно-практический комментарий» (1987), «Ответственность за хозяйственные преступления» (1979), «Ответственность за хозяйственные преступления: объект и система» (1984), «Объект и предмет преступления в советском уголовном праве» (1988), «Об’єкт і предмет злочину у кримінальному праві України» (1994), «Кримінальне право України: Загальна частина» та «Кримінальне право України: Особлива частина» (у співавт., 1997, 1998, 2001, 2003, 2004, 2007), «Конституція України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2003), «Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2003, 2004, 2006, 2008), «Правова система України: історія, стан та перспективи: У 5 т. Т. 1, Т. 5» (у співавт., 2008), «Правовая система Украины: история, состояние и перспективы: в 5 т.» Т. 1 (у співавт., 2011), «Конституція України. Науково-практичний коментар» (у співавт., 2011).

Як член Конституційної комісії брав участь у розробленні проекту нової Конституції України, був головою робочої групи Кабінету Міністрів з розроблення нового Кримінального кодексу України (1992 р.), а також головою Комісії з доопрацювання та узгодження проектів Кримінального, Кримінально-процесуального та Кримінально-виконавчого кодексів України (1995–2001 рр.). Брав участь у розробці багатьох законопроектів та проектів нормативних актів, серед яких: проекти законів «Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо посилення протидії корупції», «Про внесення змін до деяких законів України (щодо додаткових заходів забезпечення виконання Конституції України)», «Про запровадження довічного позбавлення волі за розповсюдження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів», «Про оперативно-розшукову діяльність», проект Кримінально-процесуального кодексу України та ін. Член ряду урядових, парламентських комісій, робочих груп, громадських організацій, зокрема Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права Секретаріату Президента України, Міжвідомчої комісії з питань реформування правоохоронних органів України та Міжвідомчої комісії Ради національної безпеки і оборони України з комплексного вирішення проблем у сфері боротьби з корупцією, Координаційної ради з питань державної служби України, робочої групи Верховної Ради України з доопрацювання проекту Кримінально-процесуального кодексу України, Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки, Науково-консультативної ради при Верховному Суді України, Науково-методичної ради при Генеральній прокуратурі України, Міжвідомчої ради з координації фундаментальних досліджень при НАН України, Експертної ради при НАН України з експертизи фундаментальних науково-дослідних робіт, Ради директорів Європейської асоціації публічного права, віце-президент Спілки ректорів вищих навчальних закладів України та ін. Головний редактор «Вісника Академії правових наук України», відповідальний редактор міжвідомчого республіканського наукового збірника «Проблеми законності», голова наукової ради журналу «Право України», член редакційної колегії журналу «Вісник прокуратури», член видавничої ради журналу «Вісник Верховного Суду України», член наукової ради науково-практичного журналу «Інтелектуальний капітал», голова редакційної ради газети «Vіvаt lех», член редколегії журналу «Новий колегіум», член редакційної ради журналу «Universitet», член редакційної колегії журналу «Вища школа», член наукової ради «Бюлетеня Міністерства юстиції України», член редакційної ради журналу «Губернія», член редакційної колегії журналу «Право і суспільство».

Удостоєний звання «Герой України» (з врученням ордена Держави, 2004). Заслужений діяч науки і техніки України (1989). Лауреат Державної премії України в галузі архітектури (2001), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2004). Нагороджений орденом «Знак Пошани» (1988), орденами князя Ярослава Мудрого V, IV, III ступенів (1995, 1998, 2009), повний кавалер ордена «За заслуги» (2000, 2012), почесними грамотами Верховної Ради України (2001), Кабінету Міністрів України (2002). Лауреат премії імені В. Вернадського (2001) та премії імені Ярослава Мудрого (2001, 2002), нагороджений Нагрудним знаком «Хрест Пошани» (2011), Грамотою Міністра оборони України (2011), Почесним нагрудним знаком «За заслуги перед Збройними Силами України» (2011), Нагрудним знаком «Ветеран прокуратури України» (2011), орденом «Патріот Вітчизни» (2012), Відомчою заохочувальною відзнакою – нагрудний знак «Хрест доблесті» І ступеня (2012), Відомчою заохочувальною відзнакою «Холодна зброя» (кортик морський) (2012), Нагрудним знаком «Почесний працівник» Державної пенітенціарної служби України (2012), Почесною грамотою Державної судової адміністрації України (2012). Має ряд міжнародних урядових, громадських та церковних нагород. Державний радник юстиції І класу. Почесний доктор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного університету внутрішніх справ, Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, почесний академік Острозького академічного братства, почесний професор та почесний академік спільноти академіків Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, Заслужений професор Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Почесний громадянин міст Полтави та Харкова.


Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net