Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Стефанчук Р. О.

Стефанчук Руслан Олексійович

дійсний член (академік) НАПрН України

Народився 29 жовтня 1975 р. у м. Тернополі. У 1997 р. закінчив Хмельницький інститут регіонального управління та права (нині — Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова). У 1999 р. закінчив Технологічний університет Поділля (нині — Хмельницький національний університет). Після закінчення Хмельницького університету управління та права працював асистентом кафедри цивільно-правових дисциплін цього ж ВНЗ, а потім вступив до аспірантури Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Після закінчення аспірантури з 2000 р. працював у Хмельницькому університеті управління та права на посадах старшого викладача, завідувача кафедри, доцента, професора кафедри цивільно-правових дисциплін, а з 2005 до 2011 рр. — проректор з наукової роботи цього ж університету. З 2011 до 2013 рр. — завідувач відділом проблем розвитку національного законодавства Інституту законодавства Верховної Ради України. З 2013 до 2014 рр. завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін, а у 2014 – 2016 рр. — проректор з наукової роботи Національної академії прокуратури України. З 2016 до 2019 рр. — проректор з наукової роботи вищої школи адвокатури Національної асоціації адвокатів України, з травня по серпень 2019 р. — Радник Президента України – Представник Президента України у Верховній Раді України, з серпня 2019 р. по 8 жовтня 2021 р. — Перший заступник Голови Верховної Ради України, а з 8 жовтня 2021 р. — Голова Верховної Ради України.

У 2000 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Цивільно-правовий захист честі, гідності та репутації» (спеціальність 12.00.03), у 2008 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Особисті немайнові права фізичних осіб у цивільному праві» (спеціальність 12.00.03). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 2008 р. Вчене звання доцента присвоєно у 2003 р., професора — у 2008 р. Обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 2009 р., дійсним членом (академіком) — у 2020 р.

Напрями наукової діяльності — проблеми загальної теорії приватного права, особисті немайнові права фізичних осіб, договірні та деліктні зобов’язання, право інтелектуальної власності, європейське цивільне право, діяльність Європейського суду з прав людини, медичне право, юридична освіта та наука. Опублікував понад 500 наукових і навчально-методичних праць, серед яких: «Захист честі, гідності та ділової репутації в цивільному праві: монографія» (2001), «Правознавство: навчальний посібник» (2002, 2008), «Цивільне право України: навчальний посібник» (2004, 2009), «Загальнотеоретичні проблеми поняття та системи особистих немайнових прав фізичних осіб у цивільному праві України: монографія» (2006), «Особисті немайнові права фізичних осіб у цивільному праві (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту): монографія» (2007, 2008), «Юридичне Поділля. Інформаційно-довідкове видання» (2007), «Кодифікація цивільного законодавства на українських землях: у 2 т.» (у співавт., 2009), «Актуальні проблеми цивільного права: особисті немайнові права» (у співавт., 2010), «Право світової організації торгівлі: Основні установчі акти. Англо-російсько-український глосарій» (у співавт., 2011), «Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2011), «Охорона і захист прав та інтересів фізичних та юридичних осіб в цивільних правовідносинах» (у співавт., 2011), «Правове письмо: навчально-методичні матеріали» (2011), «Регистрация субъектов предпринимательской деятельности: Россия и СНГ» (у співавт., 2012), «Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин» (у співавт., 2012), «Цивільне законодавство України в контексті розвитку європейського приватного права: монографія», «Науково-практичний класифікатор цивільного законодавства: науково-практичний посібник» (у співавт., 2013), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 3: Доктрина приватного права України» (у співавт., 2013 (укр.), 2017 (англ.), «Представництво прокурором інтересів громадянина або держави в суді: підручник» (у співавт., 2014), «Класифікаційний адвокатський іспит: навчальний посібник» (у співавт., 2017), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 12: Сімейне право» (у співавт., 2021), «Правова наука України: сучасний стан, виклики та перспективи розвитку» (у співавт., 2021).

Входить до складу Національної ради реформ, Національної ради з питань антикорупційної політики. У Верховній Раді України очолює робочі групи: з розробки законопроектів у сфері народовладдя; з розробки законопроекту про парламентську опозицію; з рекодифікації цивільного законодавства. Автор низки законопроектів.

Голова редакційної ради журналу «Право України», член редакційних колегій наукових видань «Медичне право», «Юридична освіта в Україні», «Юридична наука», «Юридична наука і практика», «Приватне право», «Вісник прокуратури», «Правова держава», «Вісник Укрдержреєстру», «Вісник Національної академії прокуратури України», «Часопис цивільного і кримінального судочинства» тощо.

Володіє українською, англійською, російською, польською, німецькою мовами та латиною.

Заслужений діяч науки і техніки України (2017). Відзначений Грамотою Міністерства освіти і науки України (2007), Подякою Міністерства юстиції України (2008), Подякою Генерального прокурора України (2014), Почесною грамотою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (2016), почесною відзнакою Національної асоціації адвокатів України (2016), грамотами Хмельницької обласної державної адміністрації (2001, 2007). Лауреат премії Кабінету Міністрів України «За особливі досягнення молоді у розбудові України» (2010).




Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net