Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Шепітько В. Ю

Шепітько Валерій Юрійович

дійсний член (академік) НАПрН України

Народився 20 грудня 1960 р. у м. Ромни Сумської обл. У 1986 р. закінчив Харківський юридичний інститут (нині — Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»). У 1988–1991 рр. навчався в аспірантурі цього закладу. З 1991 р. — на викладацькій роботі у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого (нині – Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого») на посадах асистента, доцента, професора кафедри криміналістики. З 1996 р. — завідувач кафедри криміналістики Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».

У 1991 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Допит неповнолітніх: психологія і тактика» (спеціальність 12.00.09), у 1996 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Теоретичні проблеми систематизації тактичних прийомів у криміналістиці» (спеціальність 12.00.09). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 1996 р. Вчене звання професора присвоєно у 1997 р. Підготував 17 кандидатів наук. У 2000 р. обраний членом-кореспондентом, а у 2009 р. — дійсним членом (академіком) Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України). З 1998 р. є членом Кримінологічної асоціації України та Міжнародної поліцейської асоціації.

Напрями наукової діяльності — розроблення проблем криміналістичної техніки і тактики, методики розслідування злочинів, судової експертизи, юридичної психології. Має один патент на винахід, чотири авторських свідоцтва. Опублікував понад 250 наукових праць, серед яких: «Теоретические проблемы систематизации тактических приемов в криминалистике» (1995), «Обыск: тактика и психология» (у співавт., 1997), «Криминалистическая тактика: теории и тенденции» (у співавт., 1997), «Криміналістика: Підручник» (у співавт., 1998, 2001, 2004, 2008), «Довідник слідчого» (2001, 2003, 2008), «Теория криминалистической тактики» (2002), «Руководство по расследованию преступлений» (у співавт., 2002, 2008), «Криміналістика: Курс лекцій» (2003, 2005, 2006), «Настільна книга слідчого» (у співавт., 2003, 2007, 2008, 2010, 2011), «Криміналістика: Словник термінів» (2004), «Юридична психологія: Підручник» (у співавт., 2004, 2008), «Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності (окремі криміналістичні методики)» (у співавт., 2006), «Психологія судової діяльності» (2006), «Криміналістична тактика (системно-структурний аналіз)» (2007), «Керівництво з розслідування злочинів» (у співавт., 2009), «Правовая система Украины: история, состояние и перспективы: в 5 т.» Т. 5 (у співавт., 2011), «Криминалистика: Курс лекций. Издание четвертое» (2011), «Інтеграція права та інформатика: прикладний і змістовний аспекти: монографія» (у співавт., 2012), «Криміналістика: ситуаційні моделі та завдання: навчальний посібник» (у співавт., 2012), «Проблемы лекции по криминалистике» (2012).

Брав участь у розробленні Кримінально-процесуального кодексу України, законопроектів «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про зброю», «Про дактилоскопію», «Про боротьбу з тероризмом», «Про боротьбу з корупцією» та ін.

Заслужений діяч науки і техніки України (2003). Почесний член Спілки юристів України (2001). Учасник бойових дій, нагороджений медалями «Воїну-інтернаціоналісту», «70 років Збройних Сил СРСР», «Ветеран війни — учасник бойових дій», «20 років з дня виведення військ з Афганістану», орденом «За доблесть і честь» (2009), Почесною грамотою Президії Верховної Ради СРСР (1988), Почесною грамотою Міністра внутрішніх справ України (1999), медаллю Верховної Ради України «Десять років незалежності» (2001), Почесною срібною медаллю Р. С. Бєлкіна «За видатні заслуги у розвитку криміналістики і судової експертизи» (2009), лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2003, 2006).


Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net