Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Шемшученко Ю. С.

Шемшученко Юрій Сергійович

академік-секретар відділення
екологічного, господарського та аграрного права, дійсний член (академік) НАН України та НАПрН України, іноземний член Російської академії наук

Народився 14 грудня 1935 р. у м. Глухові Сумської обл. У 1962 р. закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка). У 1962–1966 рр. працював помічником прокурора, прокурором району в Сумській обл. Протягом 1966–1969 рр. навчався в аспірантурі при Інституті держави і права АН УРСР (нині — Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України), після закінчення якої працював у цьому ж інституті: з 1972 р. — старший науковий співробітник, з 1979 р. — завідувач відділу, а з 1988 р. — директор інституту.

У 1970 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Прокурорський нагляд за законністю в діяльності виконкомів місцевих Рад» (спеціальність 12.00.02), у 1979 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Організаційно-правові проблеми державного управління охороною навколишнього середовища в СРСР» (спеціальність 12.00.02, нині — 12.00.07). Вчене звання професора присвоєно у 1985 р. Обраний дійсним членом (академіком) Національної академії наук України у 1992 р., дійсним членом (академіком) Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 1993 р.

Фахівець у галузі конституційного права, державного управління, екологічного і аграрного права. Опублікував понад 800 наукових праць, серед яких: «Правовые проблемы экологии» (1989), багатотомник «Антологія української юридичної думки: У 10 т.» (у співавт., 1998), «Український парламентаризм: минуле і сучасне» (у співавт., 1999), «Юридична енциклопедія: В 6 т.» (голов. ред.), «Конституція України: Науково-практичний коментар» (2003), «Земельний кодекс України: Коментар» (2003), «Теоретические проблемы гармонизации законодательства Украины с европейским правом. Проблемы гармонизации законодательства Украины и стран Европы» (2003), «Антологія української юридичної думки: У 10 т.» (у співавт., 2003–2005, заг. ред.), «До проблеми формування законодавчої політики в Україні» (2005), «Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар» (2004), «Порівняльне правознавство у системі юридичних наук: проблеми методології» (2006), «Теоретические проблемы современного экологического законодательства в Украине // В кн.: Современные проблемы экологического права, политики и образования» (2006), «Великий енциклопедичний юридичний словник» (2007), «Гендерні паритети в умовах трансформації суспільства» (у співавт., 2007), «Кодифікація законодавства України: теорія, методологія, техніка» (у співавт., 2007), «Екологічне право України: Академічний курс: Підручник. 2-ге вид.» (у співавт., 2008), «Космічне право: підручник» (2012).

Брав участь у розробленні проектів законів України «Про наукову і науково-дослідну діяльність», «Про полювання і мисливське господарство», «Про енергозбереження» та ін. Президент Української асоціації політологів (1991–1994), член Конституційної комісії України (1990–1993), голова Комісії при Президентові України з питань громадянства (1994–2005). Іноземний член РАН з 1999 р., академік Української академії політичних наук з 1995 р. Експерт Ради Європи з екологічного права з 1993 р. Головний редактор журналів «Правова держава», «Держава і право» та ін.

Заслужений діяч науки і техніки України (1995). Нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V, ІV, ІІІ ступенів (1999, 2006, 2009), орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2010), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2003), Почесною грамотою Верховної Ради України (2002), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2004), лауреат премії НАН України імені М. П. Василенка (1998), почесний ректор Київського університету права НАН України.


Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net