Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Щербина В. С.

Щербина Валентин Степанович

дійсний член (академік) НАПрН України

Народився 7 листопада 1950 р. у с. Новоандріївка Новгородківського р-ну Кіровоградської обл. У 1978 р. закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка), де і залишився працювати, пройшовши шлях від асистента до завідувача кафедри господарського права.

У 1983 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Правове становище учасників арбітражного процесу» (спеціальність 12.00.04), у 1996 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Проблеми попередження господарських правопорушень в умовах становлення ринкової економіки» (спеціальність 12.00.04). Вчене звання доцента присвоєно у 1989 р., а вчене звання професора — у 2001 р. У 2004 р. обраний членом-кореспондентом, а у 2009 р. — дійсним членом (академіком) Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України).

Сферу наукових інтересів становлять проблеми господарського права і господарського процесуального права. Опублікував понад 130 наукових праць, серед яких: монографії «Попередження господарських правопорушень» (1993), «Очерки акционерного права Украины» (у співавт., 1995), «Правові проблеми створення та діяльності промислово-фінансових груп в Україні» (у співавт., 2005), «Правова система України: історія, стан та перспективи: У 5 т. Т. 4: Методологічні засади розвитку екологічного, земельного, аграрного та господарського права» (у співавт., 2008), «Актуальні проблеми правового регулювання розвитку підприємницької діяльності в Україні» (у співавт., 2008), «Суб’єкти господарського права України» (2008), навчальні посібники з господарського права України (1995, 1996, 1998, 1999, 2001, 2002), «Господарське право: Підручник» (2003, 2005, 2006, 2007, 2009), «Арбітражний процес» (у співавт., 1999), Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар (2004, 2008), «Система органів державного управління та регулювання в сфері підприємницької діяльності. Монографія» (у співавт., 2010), «Правовая система Украины: история, состояние и перспективы. В 5 т.» Т. 4 (у співавт., 2011), «Господарське право: підручник» (2012), «Актуальні проблеми господарського права: навчальний посібник» (2012), «Науково-практичний коментар Господарського кодексу України» (у співавт., 2012).

Заслужений юрист України (2009).


Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net