Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Шакун В. І.

Шакун Василь Іванович

дійсний член (академік) НАПрН України

Народився 1 грудня 1947 р. у с. Опришки Глобинського р-ну Полтавської обл. З 1972 р. по 1975 р. навчався на юридичному факультеті Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка). У 1976 р. закінчив Київську вищу школу МВС СРСР. З 1971 р. по 1976 р. працював інспектором, старшим інспектором Штабу Південно-Західного управління транспортної міліції (м. Київ). З 1976 р. — на партійній роботі. З 1984 р. працював у Київській вищій школі МВС СРСР (нині — Національна академія внутрішніх справ України) на посадах: помічник начальника ВШ, заступник начальника ВШ, заступник начальника Української академії внутрішніх справ, перший проректор Української академії внутрішніх справ. Від 1997 р. і до сьогодні (з перервами) — перший проректор Національної академії внутрішніх справ України, а з 2012 р. – професор кафедри кримінального права цієї академії.

У 1990 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Профілактика злочинності в адміністративному районі великого міста», у 1996 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Урбанізація і злочинність в Україні». Вчене звання професора присвоєно у 1997 р. Генерал-майор міліції. Обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 2004 р., дійсним членом (академіком) НАПрН України - у 2017 р.

Напрями наукової діяльності — дослідження проблем кримінального права та кримінології. Ним опубліковано понад 90 наукових праць, серед яких: «Урбанізація і злочинність» (1996), «Влада і злочинність» (1997), «Суспільство і злочинність» (2003), «Кримінальне право: Підручник: Частина особлива» (1998), «Уголовный кодекс Украины: Науково-практичний коментар» (відп. ред., 1998), «Виправно-трудовий кодекс України: Науково-практичний коментар» (за ред., 2000), «Гуманітарні та ресурсні проблеми національної безпеки України: монографія» (2011).

Брав участь у розробленні ряду законопроектів та нормативних актів, насамперед: у складі робочої групи МОН України готував проект закону України «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту»; готував пропозиції до проекту Закону «Про антикорупційне бюро України» та ін.

Є науковим консультантом Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, членом експертної ради з права МОН України, членом Ради з юридичної освіти і науки МОН України, членом редакційної ради «Вісника Верховного Суду України» тощо.

Заслужений діяч науки і техніки України (2008). Нагороджений медалями «Ветеран праці» (1987), «70 років Збройних Сил СРСР» (1990), «За бездоганну службу» ІІІ ступеня (1987). Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2008).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net