Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Селіванов А. О.

Селіванов Анатолій Олександрович

дійсний член (академік) НАПрН України

Народився 29 січня 1945 р. в м. Харкові. У 1964 р. закінчив Харківський радіотехнічний технікум, у 1970 р. закінчив Харківський юридичний інститут (нині — Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»). З 1970 р. по 1978 р. працював у керівних комсомольських органах, апараті Ради Міністрів УРСР, з 1978 р. по 1991 р. — старший викладач, доцент, професор Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка), з 1990 р. по 1994 р. — голова районної ради і виконавчого комітету Старокиївської районної ради депутатів м. Києва, з 1994 р. по 1996 р. — головний консультант, в. о. завідувача секретаріату Комісії Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності. У 1996 р. — радник Прем’єр-міністра України. З 1997 р. і до цього часу — завідувач відділу зв’язків з органами правосуддя Апарату Верховної Ради України. З 1999 р. — постійний представник Верховної Ради України у Конституційному Суді України.

У 1974 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Організаційно-правові форми діяльності місцевих Рад депутатів трудящих». У 1988 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Територіально-галузеве керівництво господарським комплексом союзної республіки: проблеми теорії і практики». Вчене звання професора присвоєно у 1989 р. Обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 2004 р., у 2010 р. — дійсним членом (академіком) Академії.

Напрями наукової діяльності — дослідження проблем конституційного права, адміністративного права і державного управління, банківського права України. Опублікував понад 300 наукових праць, серед яких: «Депутатська недоторканність. Сучасна парламентська та судова практика: правовий аналіз» (2004), «Верховенство права в конституційному правосудді (предмет конституційного права)» (2005), «Права і свободи громадян під захистом Конституційного Суду України» (2005), «Законодавство про виконавче провадження» (2005), «Верховенство права в конституційному правосудді» (2006), «Конституційна юрисдикція» (2006), «Конституційні проблеми в сучасній теорії права» (2011, 2012), «Колективний навчальний посібник «Конституційна юрисдикція» (у співавт., 2011), «Коментар до Конституції України» (2011), «Посібник для народних депутатів України» (2012).

Входить до складу Конституційної Асамблеї України. Був членом Вищої ради юстиції (2001–2004), член експертної ради ВАК України, член наукових рад та редколегій низки наукових видань: «Право України», «Судова практика» та ін. Брав участь у розробці важливих для нашого суспільства проектів законів України та інших нормативних актів, таких як: «Про порядок виконання рішень та висновків Конституційного Суду України Верховною Радою України», «Про внесення змін до Закону України «Про Конституційний Суд України», «Про Національний банк України», «Про Рахункову палату України».

Заслужений юрист України (1998), нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2010), Грамотою Верховної Ради України (2001), Почесною грамотою Верховної Ради України (2003), Премією імені Ярослава Мудрого (2011), двома дипломами Міжкольцкого та Кошицького університетів (2012).


Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net