Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Притика Д. М.

Притика Дмитро Микитович

дійсний член (академік) НАПрН України

Народився 2 січня 1942 р. у с. Мусійки Іванівського р-ну Київської обл. У 1968 р. закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Розпочав трудову діяльність за фахом у 1969 р. юрисконсультом договірно-правового відділу Укрголовхімкомплекту при Головпостачі УРСР. З 1969 р. перейшов на роботу до Держарбітражу при Раді Міністрів УРСР, працюючи спочатку старшим консультантом, потім державним арбітром (з 1972 р.), начальником відділу нагляду (з 1981 р.), заступником Головного державного арбітра Держарбітражу УРСР (з 1986 р.), першим заступником Головного державного арбітра Держарбітражу УРСР (з 1987 р.), Головним державним арбітром Держарбітражу УРСР (з 1989 р.). З 1991 р. — Голова Вищого арбітражного суду України. З 2001 р. по 2006 р. — на посаді Голови, а потім — суддя Вищого господарського суду України. З 2006 р. — народний депутат України V скликання, з липня 2006 р. по листопад 2007 р. — заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя. Народний депутат України VI скликання (2007-2012). Головний науковий співробітник Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України (2013).

У 1993 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Правові питання організації та компетенції юрисдикційних органів по вирішенню господарських спорів» (спеціальність 12.00.04 – 12.00.02), у 2003 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Організаційно-правові засади становлення і діяльності господарських судів України» (спеціальність 12.00.10). Обраний членом-кореспондентом у 2000 р., а дійсним членом (академіком) Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) — у 2004 р.

Напрями наукової діяльності — розробка теоретичних основ судоустрою (арбітражного) господарського процесу, дослідження шляхів створення єдиної системи (арбітражних) господарських судів України та системи судів України. Опублікував понад 100 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Право і договірні зобов’язання» (1985), «Господарські спори і порядок їх вирішення» (1988), «Арбітражні суди в Україні: історичний нарис та перспективи розвитку» (1998), «Арбітражний процес: законодавство та практика застосування: у 2 ч.» (у співавт., 1999), «Арбітражний суд: проблеми організації та діяльності» (2000), «Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи» (у співавт., 2001), «Господарські суди України: погляд у минуле та перспективи на майбутнє» (у співавт., 2001), «Договірне право: Загальна частина. Коментар до цивільного законодавства України» (у співавт., 2002), «Правові засади організації і діяльності органів господарської юрисдикції та шляхи їх удосконалення» (2003) та інші.

Брав участь у розробці проектів законів України «Про арбітражний суд», «Про судоустрій», «Про третейські суди», Арбітражного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Цивільного кодексу України, Конституції України та змін до неї, ряду інших законопроектів.

Член редакційних колегій наукових видань «Право України», «Судоустрій і судочинство», «Вісник господарського судочинства», «Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України». Почесний академік Міжнародної кадрової академії.

Заслужений юрист України (1992). Повний кавалер ордена «За заслуги» (1996, 1999, 2002), нагороджений орденами «Слава на вірність Вітчизні» III ступеня, князя Ярослава Мудрого V ступеня (2011), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2004), Почесною грамотою Верховної Ради України (2001), медалями: «1500-річчя Києва», «Ветеран праці», «Медаль Жукова», почесними відзнаками Міжнародного фонду юристів України, Ради суддів України, Вищої ради юстиції, Знаком «Почесний працівник господарського суду України», нагородами Міжнародного Біографічного Центру та Міжнародного Біографічного Інституту (Кембридж): «Людина досягнень» (у галузі «Право», 1996), «Золота Зірка» (1997), «Зал Слави» (500 видатних діячів століття, 1998), почесною нагородою Американського Біографічного Інституту «Хто є хто у світі», відзначений церковними нагородами: грамотою Митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля УПЦ Блаженнійшого Володимира, орденом УПЦ святого рівноапостольного князя Володимира I ступеня (2003). Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2003). Народний посол України.
Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net