Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Орлюк О. П.

Орлюк Олена Павлівна

дійсний член (академік) НАПрН України

Народилася 1 серпня 1971 р. у м. Києві. У 1995 р. закінчила Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Розпочала трудову діяльність за фахом з 1994 р. — помічником адвоката адвокатської фірми «Кононов і Кліванський», 1996 р. — юрисконсульт ТОВ «Фірма «Петровський». З 1996 р. по 2000 р. — асистент кафедри конституційного та адміністративного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 1997 р. по 1998 р. — асистент Інституту адвокатури (за сумісництвом). З 1999 р. по 2001 р. — доцент Інституту банківського права ПІБ України (за сумісництвом). З 2000 р. по 2002 р. — вчений секретар Експертної ради з юридичних наук ВАК України, у 2000–2003 рр. — доцент кафедри конституційного та адміністративного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2003 р. по 2004 р. — доцент Київського факультету Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. З 2005 р. і до сьогодні — суддя Третейського суду при ТПП України, Київського третейського суду та одночасно професор кафедри конституційного та адміністративного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за сумісництвом). З 2004 р. і дотепер працює в Науково-дослідному інституті інтелектуальної власності Національної академії правових наук України на посаді заступника директора, а з 2005 р. — директор інституту. З 2000 р. до цього часу є консультантом комітетів Верховної Ради України з питань фінансів та банківської діяльності (до 2002 р.), правової політики (до 2004 р.), науки і освіти (до цього часу). Член Президії Міжнародної асоціації фінансового права. З 2002 р. залучалася експертом до проектів, що здійснювалися під егідою ОБСЄ в Україні, Програми розвитку ООН в Україні, USAID, PADCO в Україні та ін. Одночасно з липня 2013 р. – в.о. завідувача кафедри інтелектуальної власності Київського національної університету імені Т.Г. Шевченка.

У 1997 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Кредитні спілки як ланка кредитної системи України» (12.00.07). У 2002 р. присвоєно вчене звання доцента. У 2004 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Правові проблеми організації та діяльності банківської системи України». Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 2004 р. Обрана членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 2008 р., дійсним членом (академіком) НАПрН України - у 2017 р. Підготувала 5 кандидатів наук.

Напрями наукової діяльності — фінансове право, банківське право, податкове право, право інтелектуальної власності, правове регулювання інноваційної діяльності. Опублікувала понад 110 наукових праць, серед яких: «Банківська система України: правові засади організації» (2003), «Теоретичні питання банківського права і банківського законодавства» (2003), «Фінансове право», (2003), «Банківське право» (2004, 2006), «Економіко-правові відносини в сфері інтелектуальної власності» (у співавт., 2006), «Фінансова енциклопедія» (у співавт. та за заг. ред., 2008), «Інноваційна політика: Європейський досвід та рекомендація для України» Т. 2 (у співавт., 2011), «Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар» Т. 6 (у співавт., 2011), «Университет исследовательского и предпринимательского типа: европейский опыт для Молдовы, России и Украины: Научно-практическое издание» (у співавт., 2012), «Правовые основы формирования финансовой базы местного самоуправления города Киева: кол. монография» (у співавт., 2012), «Глосарій модельного законодавства для держав-учасників Співдружності Незалежних Держав в сфері інтелектуальної власності» (у співавт., 2012).

З 2000 р. є консультантом комітетів Верховної Ради України: з питань фінансів та банківської діяльності (до 2002 р.), правової політики (до 2004 р.), науки і освіти (до цього часу). Член Президії Міжнародної асоціації фінансового права. З 2002 р. залучалася експертом до проектів, що здійснювалися під егідою ОБСЄ в Україні, Програми розвитку ООН в Україні, USAID, PADCO в Україні та ін. Голова науково-експертної ради Державної служби інтелектуальної власності України, член науково-консультативної ради Верховного Суду України, член науково-консультативної ради при Вищому господарському суді України.

Відзначена Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед українським народом» (2010), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2012). Лауреат премії імені Ярослава Мудрого (2011).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net