Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Оніщенко Н. М.

Оніщенко Наталія Миколаївна

дійсний член (академік) НАПрН України

Народилася 3 жовтня 1956 р. у м. Києві. У 1979 р. закінчила Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка). З 1979 р. працює в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, де обіймала посади стажиста-дослідника, молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, старшого наукового співробітника (1979–2003 рр.), з 2003 р. по 2006 р. — провідний науковий співробітник, а з 2006 р. і до сьогодні — завідувач відділу теорії держави і права.

У 1985 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. У 1992 р присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника. У 2002 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Теоретико- методологічні засади формування та розвитку правової системи». Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 2002 р. Вчене звання професора присвоєно у 2004 р. Обрана членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 2008 р., дійсним членом (академіком) - у 2014 році.

Напрями наукової діяльності — теорія держави і права, джерела права, ефективність законодавства, правова система, правове виховання, правова культура, правова свідомість, гендерні дослідження. Опублікувала понад 300 наукових праць, серед яких: «Становлення і розвиток джерел радянського права на Україні (1917–1937)» (1988), «Правова система: проблеми теорії» (2002), «Правова система і держава в Україні» (2002), «Вступ до теорії правових систем» (2006), «Теоретичні проблеми реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні» (2007), «Порівняльне правознавство (теоретико-правове дослідження)» (2007), «Гендерні паритети в умовах трансформації суспільства» (2007), «Порівняльне правознавство (правові системи світу)» (2008), «Загальна теорія держави і права (основні поняття, категорії, правові конструкції та наукові концепції)» (2008), «Сприйняття права в умовах демократичного розвитку: проблеми, реалії, перспективи» (2008), «Правова система України: історія, стан та перспективи» (2009), «Інститут юридичної відповідальності у демократичних правових системах» (2009), «Верховенство права як принцип правової системи: проблеми теорії» (2009), «Сучасна правова енциклопедія» (2009), «Державно-правове регулювання в умовах трансформації суспільних відносин» (2009), «Формування та розвиток гендерного середовища в умовах демократичних перетворень» (2010), «Дія права: інтегративний аспект» (2010), «Концепція правового забезпечення підзаконної правотворчості Кабінету Міністрів України» (у співавт., 2011), «Соціальний вимір правової системи: реалії та перспективи: монографія» (у співавт., 2011), «Правові системи сучасності: навчальний посібник для магістрів права» (у співавт., 2012), «Загальні засади типології та класифікації правових систем сучасного світу» (у співавт., 2012).

Голова секції науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України. Член спеціалізованої вченої ради Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Член редколегії журналів: «Держава і право», «Юридичний журнал», «Правова держава», «Право України», «Україно-грецький журнал», «Альманах права».

Заслужений юрист України (2006). Нагороджена Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2009), Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2011), Почесною відзнакою Вищої ради юстиції (2012), заохочувальною відзнакою «15 років спеціальному зв’язку України» (2009), Почесною грамотою Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (2009), Грамотою Вищої атестаційної комісії України (2009). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2011).


Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net