Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Нор В. Т.

Нор Василь Тимофійович

дійсний член (академік) НАПрН України

Народився 20 грудня 1940 р. у с. Мусіївка Хорольського р-ну Полтавської обл. У 1967 р. закінчив юридичний факультет Львівського державного університету ім. І. Я. Франка (нині — Львівський національний університет імені Івана Франка). З 1967 р. по 1969 р. працював народним суддею Луцького р-ну на Волині. У 1972 р. закінчив аспірантуру Львівського державного університету. З 1972 р. працював у цьому закладі на посадах асистента, старшого викладача, заступника декана, декана юридичного факультету, доцента, завідувача кафедри кримінального права і процесу, а з 2002 р. і до сьогодні — завідувач кафедри кримінального процесу і криміналістики. Голова Західного регіонального наукового центру Національної академії правових наук України.

У 1972 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Майнова відповідальність за шкоду, завдану неправильними актами у сфері адміністративного управління» (спеціальність 12.00.03), у 1989 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Правові і теоретичні основи захисту порушених злочином майнових прав у радянському кримінальному процесі» (спеціальність 12.00.09). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 1989 р. Вчене звання професора присвоєно у 1990 р. У 2000 р. був обраний членом-кореспондентом, а у 2009 р. — дійсним членом (академіком) Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України).

Основні напрями наукової діяльності — проблеми захисту прав та законних інтересів потерпілих від злочинів, питання кримінального судочинства і судоустрою. Опублікував понад 180 наукових праць, серед яких: «Имущественная ответственность за неправильные действия должностных лиц» (1974), «Судебно-психологическая экспертиза в уголовном процессе» (у співавт., 1985), «Судові витрати у кримінальному процесі України» (у співавт., 2003), «Кримінально-процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2003, 2004, 2005, 2006), «Кримінальний процес України» (у співавт., 1992), «Прокурорський нагляд в Україні: Навчальний посібник» (у співавт., 2002), «Кримінальний процес України. Практикум: Навчальний посібник» (2008), «Захист прав потерпілих від злочину в англо-американській правовій системі та кримінальному судочинстві України» (у співавт., 2009), «Використання непрямих доказів у кримінальному судочинстві України: монографія» (у співавт., 2011), «Конституція України. Науково-практичний коментар» (у співавт., 2011), «Правовая система Украины: история, состояние и перспективы» Т. 5 (у співавт., 2011), «Кримінальний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар» (у співавт., 2012).

Член спеціалізованої вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Член науково-консультативної ради Вищого спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Член науково-методичної ради Генеральної прокуратури України. Відповідальний редактор «Вісника Львівського національного університету».

Заслужений юрист України (1998). Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2003), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2000), Грамотою Верховної Ради України (2009, 2010).


Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net