Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Медведчук В. В.

Медведчук Віктор Володимирович

дійсний член (академік) НАПрН України

Народився 7 серпня 1954 р. у с. Почет Абанського р-ну Красноярського краю (Російська Федерація). У 1978 р. закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка). У 1978–1989 рр. працював адвокатом Київської міської колегії адвокатів. З 1989 р. по 1991 р. — завідувач юридичної консультації Шевченківського р-ну м. Києва. З 1990 р. по 1991 р. — член правління Спілки адвокатів СРСР від України, потім обраний президентом Спілки адвокатів України (1990–2006). З 1994 р. по 2004 р. очолював Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури при Кабінеті Міністрів України. Президент Міжнародної адвокатської компанії «Бі. Ай. еМ» у 1991–1997 рр. У 1997–2002 рр. обирався народним депутатом Верховної Ради України II–IV скликань. У липні 1998 р. обраний заступником Голови Верховної Ради України IІІ скликання. З лютого 2000 р. до грудня 2001 р. — перший заступник Голови Верховної Ради України. З 2002 р. по 2005 р. — Глава Адміністрації Президента України. У 1998–2007 рр. — Голова Соціал-демократичної партії України (Об’єднаної). З 2008 р. — голова Ради Незалежного Українського центру правових ініціатив і експертиз «Правова держава».

У 1996 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Конституційний процес в Україні: організація державної влади і місцевого самоврядування» (спеціальність 12.00.02.), у 1997 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Сучасна українська національна ідея і актуальні питання державотворення» (спеціальності 12.00.01, 12.00.02). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 1997 р. Вчене звання професора присвоєно у 2001 р. Обраний дійсним членом (академіком) Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 2000 р.

Напрями наукової діяльності — конституційне право, теорія держави і права, кримінально-процесуальне право, розвиток інституту адвокатури, питання державотворення, українська національна ідея у процесі сучасного державотворення. Опублікував понад 50 наукових праць, серед яких: «Конституційний процес в Україні і організація державної влади та місцевого самоврядування» (1996), «Адвокатура: історія і сучасність» (у співавт., 1997), «Основи конституційного ладу України» (у співавт., 1997), «Сучасна українська національна ідея і питання державотворення» (1997), «Україна: актуальні питання розвитку суспільства, держави і права» (1999), «Дух і принципи соціал-демократії» (2000), «Соціал-демократичний вибір — історичний шанс для України» (2000), «Новий вимір демократії: українська перспектива» (2001), «Конституція України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2003), «Політична система: сучасні проблеми розвитку громадянського суспільства і держави: У 2 т. Т. 2: Правова, демократична держава в політичній системі: стан, тенденція та перспективи розвитку» (у співавт., 2009), «Правовая система Украины: история, состояние и перспективы: в 5 т.» Т. 1 (у співавт., 2011), «Методологические и историко-теоретические проблемы формирования и развития правовой системы Украины» (у співавт., 2011).

Брав участь у розробленні законопроектів «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій», «Про статус суддів», «Про внесення змін до Закону України «Про адвокатуру», Цивільного кодексу України.

Заслужений юрист України (1992). Повний кавалер ордена «За заслуги» (1996, 1998, 2000), нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня (2004), лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2011). Має державні нагороди Росії, Італії, Польщі, Грузії.


Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net