Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Майданик Р. А.

Майданик Роман Андрійович

дійсний член (академік) НАПрН України

Народився 23 лютого 1965 р. у м. Новоукраїнці Кіровоградської обл. У 1989 р. закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка). З 1989 р. по 1994 р. — юрисконсульт ДКП «Київський завод «Граніт», з 1994 р. по 1997 р. — голова Правління юридичної фірми «Business@Lаw», у 1997 р. — завідувач кафедри права Українсько-фінського інституту менеджменту і бізнесу, з 1997 р. по 1999 р. — завідувач кафедри правового забезпечення Бердянського інституту підприємництва, з 1999 р. — доцент, професор, а з 2007 р. і до сьогодні — завідувач кафедри цивільного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 1996 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (спеціальність 12.00.03), у 2003 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук (спеціальність 12.00.03). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 2003 р. Вчене звання професора присвоєно у 2007 р. Був обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 2008 р., дійсним членом (академіком) - у 2013 р.

Напрями наукової діяльності — цивільне право, сімейне право, міжнародне приватне право. Опублікував понад 110 наукових праць, серед яких: «Траст: собственность и управление капиталами» (1995), «Проблеми довірчих відносин в цивільному праві» (2002), «Житлове законодавство України: стан та шляхи удосконалення» (2006), «Аномалії в цивільному праві України: Навчально-практичний посібник» (2007), «Договірне право України: Навчальний посібник: Загальна частина» (у співавт., 2008), «Цивільне право. Практикум: Навчальний посібник» (у співавт., 2008), «Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України» (електронна версія) (у співавт., 2008), «Цивільне право: Практикум» (у співавт., 2009), «Договірне право України. Особлива частина: Навчальний посібник» (у співавт., 2009), «Особливості здійснення суб’єктивних прав учасниками цивільних відносин: Монографія» (у співавт., 2011), «Особливості захисту суб’єктивних цивільних прав: Монографія» (у співавт., 2012), «Цивільне право: Підручник. Загальна частина» (2012), «Науково-практичний коментар до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (у співавт., 2012).

Брав участь у підготовці експертних висновків на низку проектів Закону України, зокрема, «Про управління майном, яке належить Автономній Республіці Крим», а також підготував наукові висновки для Генеральної прокуратури України, Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та центральних органів влади. Член Науково-консультативної Ради Верховного Суду України, член Науково-консультативної Ради Вищого господарського суду України. Був членом експертної ради ВАК України.


Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net