Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Мамутов В. К.

Мамутов Валентин Карлович

дійсний член (академік)
НАН України та НАПрН України

Народився 30 січня 1928 р. у м. Одесі. У 1949 р. закінчив Свердловський юридичний інститут. З 1950 р. працював державним арбітром Свердловського обласного держарбітражу. З 1956 р. був начальником юридичних відділів, головним арбітром (послідовно) Міністерства будівництва підприємств вугільної промисловості УРСР, Донецького Раднаргоспу, Мінвуглепрому УРСР. Протягом 1966–1969 рр. обіймав посади заступника керівника, завідувача відділу Донецького відділення Інституту економіки АН УРСР. У 1969–1992 рр. — заступник директора Інституту економіки промисловості АН УРСР. З 1992 р. і до сьогодні — директор Інституту економіко-правових досліджень НАН України, заступник голови Донецького наукового центру, член Президії НАПрН України, голова Донецького регіонального наукового центру Національної академії правових наук України.

У 1956 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Питання асортименту, якості та комплектності продукції, яка постачається, у радянському праві» (спеціальність 12.00.04), у 1965 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Регулювання компетенції господарських органів промисловості» (спеціальність 12.00.04). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 1967 р., вчене звання професора присвоєно у 1976 р. У 1998 р. обраний академіком НАН України. У 1993 р. обраний дійсним членом (академіком) Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України). Підготував більше 30 кандидатів і докторів наук.

Основні напрями наукових досліджень — проведення наукових досліджень на межі економіки і права в напрямі правового регулювання господарської діяльності, дослідження проблем управління, вдосконалення господарського законодавства, його систематизації та кодифікації, становлення національного антимонопольно-конкурентного законодавства, правового забезпечення регіонального управління, попередження тінізації та криміналізації економіки, вирішення проблем структурної перебудови економіки регіону, попередження негативних економічних і соціальних її наслідків, вдосконалення державного регулювання економіки, запобігання господарським злочинам та іншим правопорушенням у сфері економіки. Засновник Донецької школи господарського права, яка суттєво впливає на підвищення ролі та престижу права у вирішенні економічних проблем, Інституту економіко-правових досліджень НАН України. Опублікував понад 600 наукових праць. Найвизначнішими серед них є: «Компетенция государственных органов в решении хозяйственных вопросов промышленности» (1964), «Предприятие и вышестоящий хозяйственный орган» (1969), «Организация хозяйственно-правовой работы на предприятии» (у співавт., 1975), «Экономические санкции и дисциплина поставок» (у співавт., 1976), «Совершенствование правового регулирования хозяйственной деятельности (методология, направления)» (1982), «Управление развитием города: экономико-правовые аспекты)» (у співавт. та відп. ред., 1986), «Формирование организационно-экономических отношений в производственном комплексе региона» (у співавт., 1994), «Господарське право зарубіжних країн» (1996), «Развитие форм экономической демократии» (у співавт., 1998), «Хозяйственное право» (у співавт. та відп. ред., 2002), «Экономика и право» (2003), «Науково-практичний коментар Господарського кодексу України» (співавт. та відп. ред., 2004), «Глядя из Донбасса» (2007), «Хозяйственное право» (2008), «Важное направление правового обеспечения экономики — кодификация» (2009).

Член Конституційної Асамблеї України. Керував робочою групою та брав участь у розробленні проекту Господарського кодексу України, в підготовці закону і пакету нормативних актів про спеціальний режим інвестиційної діяльності на ряді територій, нормативних актів, пов’язаних із реструктуризацією вугільної промисловості. Член бюро відділення економіки НАН України, арбітр Міжнародного комерційного арбітражного суду, почесний доктор Ужгородського національного університету, Голова Експертної ради ВАК України з юридичних наук. Головний редактор наукового журналу «Економіка та право», член редколегії журналів «Вісник господарського судочинства», «Підприємництво, господарство і право» та ін.

Заслужений діяч науки і техніки України (1998). Нагороджений ювілейною медаллю «За трудову доблесть. На ознаменування 100-річчя з дня народження В. І. Леніна» (1970), Почесною грамотою Верховної Ради УРСР (1978, 1988), орденом Дружби народів (1981), премією Академії наук УРСР ім. О. Г. Шліхтера (1982), медаллю «Ветеран праці» (1984), медаллю «10 років незалежності України» (2001), Почесною грамотою Верховної Ради України (2003), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2003), орденом князя Ярослава Мудрого V, IV ступенів (2003, 2008), почесною відзнакою Міністерства вугільної промисловості України «Шахтерская слава» (2003), почесною відзнакою Асоціації працівників України «За честь і професійну гідність» (2009). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2003). Почесний працівник Арбітражного суду України (1993), нагороджений орденом Ярослава Мудрого ІІІ ступеня (2012), Почесний громадянин м. Донецька (2002), Почесний громадянин Донецької області (2008).


Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net