Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Мамутов В. К.

Мамутов Валентин Карлович

дійсний член (академік)
НАН України та НАПрН України

Народився 30 січня 1928 р. у м. Одесі. У 1949 р. закінчив Свердловський юридичний інститут. З 1950 р. працював державним арбітром Свердловського обласного держарбітражу. З 1956 р. був начальником юридичних відділів, головним арбітром (послідовно) Міністерства будівництва підприємств вугільної промисловості УРСР, Донецького Раднаргоспу, Мінвуглепрому УРСР. Протягом 1966–1969 рр. обіймав посади заступника керівника, завідувача відділу Донецького відділення Інституту економіки АН УРСР. У 1969–1992 рр. — заступник директора Інституту економіки промисловості АН УРСР. З 1992 р. по 2013 р. — директор Інституту економіко-правових досліджень НАН України. На теперішній час обіймає посаду радника при дирекції Інституту економіко-правових досліджень НАН України, а також є заступником голови Донецького наукового центру НАН та МОН України, членом Президії Національної академії правових наук України, головою Донецького регіонального наукового центру НАПрН України.

У 1956 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Питання асортименту, якості та комплектності продукції, яка постачається, у радянському праві» (спеціальність 12.00.04), у 1965 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Регулювання компетенції господарських органів промисловості» (спеціальність 12.00.04). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 1967 р., вчене звання професора присвоєно у 1976 р. У 1998 р. обраний академіком НАН України. У 1993 р. обраний дійсним членом (академіком) Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України).

Напрями наукових досліджень — проведення наукових досліджень на межі економіки і права в напрямі правового регулювання господарської діяльності, дослідження проблем управління, вдосконалення господарського законодавства, його систематизації та кодифікації, становлення національного антимонопольно-конкурентного законодавства, правового забезпечення регіонального управління, попередження тінізації та криміналізації економіки, вирішення проблем структурної перебудови економіки регіону, попередження негативних економічних і соціальних її наслідків, вдосконалення державного регулювання економіки, запобігання господарським злочинам та іншим правопорушенням у сфері економіки. Засновник Донецької школи господарського права, яка суттєво впливає на підвищення ролі та престижу права у вирішенні економічних проблем, Інституту економіко-правових досліджень НАН України. Опублікував понад 600 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Компетенция государственных органов в решении хозяйственных вопросов промышленности» (1964), «Предприятие и вышестоящий хозяйственный орган» (1969), «Организация хозяйственно-правовой работы на предприятии» (у співавт., 1975), «Экономические санкции и дисциплина поставок» (у співавт., 1976), «Совершенствование правового регулирования хозяйственной деятельности (методология, направления)» (1982), «Управление развитием города: экономико-правовые аспекты)» (у співавт., 1986), «Формирование организационно-экономических отношений в производственном комплексе региона» (у співавт., 1994), «Господарське право зарубіжних країн» (1996), «Развитие форм экономической демократии» (у співавт., 1998), «Хозяйственное право» (у співавт., 2002), «Экономика и право» (2003), «Науково-практичний коментар Господарського кодексу України» (співавт. та відп. ред., 2004), «Глядя из Донбасса» (2007), «Хозяйственное право» (2008), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 4: Методологічні засади розвитку екологічного, земельного, аграрного та господарського права» (у співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Важное направление правового обеспечения экономики — кодификация» (2009), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 4: Доктринальні проблеми екологічного, аграрного та господарського права» (у співавт., 2013 (укр.), 2017 (англ.), «Усиление заинтресованности субъектов хозяйствования» (2015), «Передовой опыт регионализации государственного управления экономикой» (2016).

Очолював робочу групу та брав участь у розробці проекту Господарського кодексу України, а також проектів законів і пакету нормативних актів про спеціальний режим інвестиційної діяльності на ряді територій, нормативних актів, пов’язаних із реструктуризацією вугільної промисловості. Член бюро відділення економіки НАН України, арбітр Міжнародного комерційного арбітражного суду, почесний доктор Ужгородського національного університету. Був головою Експертної ради ВАК України з юридичних наук. Головний редактор наукового журналу «Економіка та право», член редколегії журналів «Вісник господарського судочинства», «Підприємництво, господарство і право» та ін.

Заслужений діяч науки і техніки України (1998). Нагороджений орденом «Дружби народів» (1981), Князя Ярослава Мудрого V, IV, III ступенів (2003, 2008, 2012), медаллю «За трудову доблесть. На ознаменування 100-річчя з дня народження В. І. Леніна» (1970), «Ветеран праці» (1984), «10 років незалежності України» (2001), Почесною грамотою Верховної Ради УРСР (1978, 1988), Почесною грамотою Верховної Ради України (2003), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2003), почесною відзнакою Міністерства вугільної промисловості України «Шахтерская слава» (2003), почесною відзнакою Асоціації працівників України «За честь і професійну гідність» (2009). Лауреат премії Академії наук УРСР ім. О. Г. Шліхтера (1982), Державної премії України в галузі науки і техніки (2003). Почесний працівник Арбітражного суду України (1993), Почесний громадянин м. Донецька (2002), Почесний громадянин Донецької області (2008).
Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net