Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Малишева Н. Р.

Малишева Наталія Рафаелівна

дійсний член (академік) НАПрН України

Народилася 25 квітня 1952 р. у м. Києві. У 1974 р. закінчила Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Відтоді працює в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України на посадах стажиста-дослідника, молодшого наукового співробітника (з 1975 р.), старшого наукового співробітника (з 1984 р.), провідного наукового співробітника (з 1995 р.). З 1998 р. — заступник директора Міжнародного центру космічного права цього інституту та професор екологічного права Київського університету права НАН України. Наразі – завідувач відділу космічного права Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України.

У 1981 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Охорона навколишнього середовища від шумового впливу (правові та організаційні питання)» (спеціальність 12.00.02), у 1996 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Гармонізація екологічного законодавства в Європі» (спеціальність 12.00.06). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 1996 р. Вчене звання професора присвоєно у 2001 р. У 2000 р. обрана членом-кореспондентом, а у 2008 р. — дійсним членом (академіком) Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України).

Напрями наукової діяльності — національне та міжнародне екологічне право, національне та міжнародне космічне право, європейське право. Опублікувала понад 350 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Охрана окружающей среды от шумового воздействия (правовые и организационные вопросы)» (1981), «Гармонизация экологического законодательства в Европе» (1996), «Законодавство: проблеми ефективності» (у співавт., 1995), «Економіко-правові питання екології» (у співавт., 1996), «Собственность граждан» (у співавт., 1997), «Біорізноманіття Карпатського біосферного заповідника» (у співавт., 1997), «Екологічний контроль: питання теорії та практики» (у співавт., 1999), «Судовий захист екологічних прав громадян: довідник» (у співавт., 2001), «Земельне право» (2001), «Екологічне право України» (2001), «Правові засади впровадження в Україні Конвенції про біорізноманіття» (2003), «Заповідна справа в Україні» (2003), «Екологічне право України: Академічний курс» (2005, 2008), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 4: Методологічні засади розвитку екологічного, земельного, аграрного та господарського права» (у співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Зміцнення фінансової стійкості природоохоронних територій України» (у співавт., 2012), «Космические путешествия» (у співавт., 2012), «Правова доктрина України: у 5 т. Т.4: Доктринальні проблеми екологічного, аграрного та господарського права» (у співавт., 2013 (укр.), 2017 (англ.), «Еколого-правове регулювання та забезпечення сталого розвитку в Україні» (2015), «Правова охорона космічного простору від техногенного засмічення» (2016), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 17: Кримінальне право (у співавт., 2017); Т. 14 : Екологічне право» (у співавт., 2018), «Правова наука України: сучасний стан, виклики та перспективи розвитку» (у співавт., 2021).

Брала участь у розробці проектів законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Про природно-заповідний фонд України», «Про відходи», «Про мисливське господарство та полювання», «Про питну воду», «Про питне водопостачання», «Про екологічний аудит», Водного кодексу України та ін.

Член-кореспондент Міжнародної академії астронавтики, міжнародний експерт ООН з питань освіти в галузі космічного права, член делегації України в Комітеті ООН з питань космічного простору, член Національного комітету МАБ ЮНЕСКО «Людина і біосфера». Голова секції правових основ природокористування, член президії Всеукраїнського товариства охорони природи.

Член редакційних колегій Екологічної енциклопедії, наукових видань «Повітряне і космічне право», «Міжнародне право і національне законодавство», «Земельне право України», «Судова апеляція», «Вісник Національного аграрного університету».

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.236.01 в Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України та Д 26.867.01 в Інституті законодавства Верховної Ради України.

Заслужений юрист України (1992). Відзначена Почесною грамотою Верховної Ради України (2009). Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки (2005), Премії АН України імені Д. З. Мануїльського (1991), Премії Спілки юристів України за номінацією «Краща монографічна робота з правових дисциплін» (2002), Премії Міжнародної академії астронавтики за кращу наукову роботу в галузі космічної діяльності (2011). Почесний професор права Університету Пуатьє (Франція).
Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net