Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Луць В. В.

Луць Володимир Васильович

дійсний член (академік) НАПрН України

Народився 11 грудня 1933 р. у с. Рилівка Шепетівського р-ну Хмельницької обл. У 1958 р. закінчив юридичний факультет Львівського державного університету ім. І. Я. Франка (нині — Львівський національний університет імені Івана Франка). У 1957–1959 рр. працював державним арбітром Львівського обласного держарбітражу. З 1959 р. по 1962 р. навчався в аспірантурі Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка). З 1962 р. по 1976 р. працював на юридичному факультеті Львівського державного університету ім. І. Я. Франка на посаді доцента кафедри цивільного права і процесу. З 1976 р. по 1996 р. очолював цю кафедру. У 1968–1971 рр. та у 1977–1980 рр. обіймав посаду декана юридичного факультету. З 1996 р. по 2002 р. — завідувач кафедри цивільного права та процесу Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. У 2002 - 2005 рр. — завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Академії муніципального управління. З 2005 р. по теперішній час – завідувач відділу проблем приватного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва АПрН України (нині – Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України).

У 1962 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Кількість і строки виконання в договорах на поставку продукції виробничо-технічного призначення» (спеціальність 12.00.03), у 1975 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Проблеми своєчасного укладення і виконання господарських договорів» (спеціальність 12.00.03). Вчене звання професора присвоєно у 1980 р. У 1993 р. обраний членом-кореспондентом, а у 2000 р. — дійсним членом (академіком) Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України).

Напрями наукової діяльності — цивільне право, проблеми договірного та корпоративного права. Опублікував понад 400 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Строки виконання договорів поставки» (1971), «Заключение и исполнение хозяйственных договоров» (1978), «Хозяйственный договор и эффективность производства» (1979), «Окремі види договірних зобов’язань» (1992), «Строки в цивільних правовідносинах» (1992), «Строки захисту цивільних прав» (1993), «Зобов’язальне право» (у співавт., 1998), «Контракти у підприємницькій діяльності» (1999, 2001, 2008), «Цивільне право України: кн. 1, 2» (у співавт., 1999, 2002, 2004), «Духовні цінності українського народу» (у співавт., 1999), «Правовий статус непідприємницьких організацій» (у співавт., 2006), «Здійснення та захист корпоративних прав в Україні: цивільно-правові аспекти» (у співавт., 2007), «Цивільне право України: підручник» (у співавт., 2008, 2010), «Договірне право України: Загальна частина, Особлива частина» (у співавт., 2008, 2009), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 3: Цивільно-правові науки. Приватне право» (у співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Корпоративне право України» (у співавт., 2010), «Зобов’язальне право України: підручник» (у співавт., 2011), «Особливості здійснення суб’єктивних прав учасниками цивільних відносин: монографія» (заг. ред., у співавт., 2011), «Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2011), «Строки і терміни у цивільному праві» (2013), «Охорона і захист суб’єктивних корпоративних прав» (у співавт., 2013), «Правова доктрина України: у 5 т. Т.3: Доктрина приватного права України» (у співавт., 2013 (укр.), 2017 (англ.), «Право власності на житло в Україні: доктрина та реалізація» (у співавт., 2016).

Член редакційних колегій журналів та збірників наукових праць: «Право України», «Юридична Україна», «Підприємство, господарство і право» та ін. Голова спеціалізованої вченої ради Д. 26.500.01 у Науково-дослідному інституті приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України, член спеціалізованої вченої ради Д.26.001.06 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Арбітр Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України. Був членом науково-консультативних рад при Верховному Суді України, Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ та Вищому господарському суді України.

Заслужений діяч науки і техніки України (2003). Нагороджений Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2018), Грамотою Верховної Ради України (2009).
Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net