Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Кузнєцова Н. С

Кузнєцова Наталія Семенівна

академік-секретар відділення
цивільно-правових наук,
дійсний член (академік) НАПрН України

Народилася 4 квітня 1954 р. у м. Дніпродзержинську Дніпропетровської обл. У 1978 р. закінчила юридичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка). У 1972–1984 рр. — претензіоніст, юрисконсульт на підприємствах народного господарства. З 1984 р. працювала у Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка на посадах асистента, старшого викладача кафедри цивільного права і процесу, доцента кафедри цивільного і трудового права, завідувача кафедри цивільного права. З 2001 р. і до сьогодні — професор кафедри цивільного права названого університету, одночасно до 2010 р. була віце-президентом юридичної фірми «Салком».

У 1985 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Відповідальність сторін за порушення зобов’язань за договором підряду на капітальне будівництво» (спеціальність 12.00.03), у 1993 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Правове регулювання підрядних договірних відносин у будівництві (цивільно-правовий аспект)» (спеціальність 12.00.03). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 1993 р. Вчене звання професора присвоєно у 1997 р. У 1996 р. була обрана членом-кореспондентом, а у 2000 р. — дійсним членом (академіком) Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України). Очолює відділення цивільно-правових наук НАПрН України. Підготувала понад 20 кандидатів та 6 докторів юридичних наук.

Напрями наукової діяльності — загальна теорія цивільного права, договірне право, корпоративне право, уніфікація та гармонізація приватного права, цивільний та господарський процес, міжнародний комерційний арбітраж. Опублікувала понад 130 наукових праць, серед яких найвизначнішими є: «Подрядные договоры в инвестиционной деятельности в строительстве» (1993), «Цивільне право України: У 2 кн.» (у співавт., 1999), «Право власності» (у співавт., 2000), «Кодифікація приватного (цивільного) права» (у співавт., 2000), «Цивільне право України: Підручник: У 2 кн.» (у співавт., 2005), «Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2004), «Комментарий к Гражданскому кодексу Украины. Т. 2» (у співавт., 2005), «Цивільний кодекс України: Постатейний коментар: У 2 ч. Ч. 1» (у співавт., 2005), «Цивільний кодекс України. Постатейний коментар: У 2 ч. Ч. 2» (у співавт., 2006).

Член Конституційної Асамблеї України. Брала участь у розробці проектів Цивільного кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», пакету законів про приватизацію та ін. Член Консультативно-експертної ради Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, заступник голови Науково-консультативної ради Вищого господарського суду України, член Науково-консультативної ради при Верховному Суді України. Член вчених рад Київського національного університету імені Тараса Шевченка та юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інституту інтелектуальної власності НАПрН України. Член редколегії журналів «Право України», «Вісник Верховного Суду України», «Вісник господарського судочинства», «Інтелектуальний капітал», «Підприємництво, господарство і право». Член Міжнародної асоціації адвокатів (ІВА).

Заслужений діяч науки і техніки України (2007). Почесний працівник народної освіти. Нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2009). Почесний доктор Національної академії наук України (2009), нагороджена Премією імені Ярослава Мудрого (2011), лауреат Державної премії у галузі науки і техніки (2011).


Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net