Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Крупчан О. Д.

Крупчан Олександр Дмитрович

дійсний член (академік) НАПрН України

Народився 15 листопада 1947 р. в м. Києві. У 1974 р. закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка). У 1970–1976 рр. працював юрисконсультом у райвиконкомі, міськвиконкомі м. Києва. Протягом 1977–1983 рр. — на партійній роботі. З 1983 р. працював у Національній академії наук України заступником директора науково-технічного комплексу Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля, старшим науковим співробітником Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені В. Діброва. З 1994 р. — заступник керівника, а з 2000 р. по 2005 р. — керівник Київського регіонального центру Академії правових наук України (нині – Національної академії правових наук України). З 2005 р. очолює Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України (нині – Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України).

У 1989 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Соціалістична державна організація (питання теорії)» (спеціальність 12.00.01). У 2013 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Організація виконавчої влади в Україні» (спеціальність 12.00.07). Вчене звання доцента присвоєно у 1989 р. У 2000 р. обраний членом-кореспондентом, а у 2009 р. — дійсним членом (академіком) Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України).

Напрями наукової діяльності — теорія держави і права, конституційне право, адміністративне право, порівняльне законодавство, міжнародне комерційне право. Опублікував понад 100 наукових праць, серед яких: «Основні напрямки становлення та розвитку правової держави» (1990), «Виконавча влада: конституційні засади і шляхи реформування» (у співавт., 1998), «Державна служба: організаційно-правові основи і шляхи розвитку» (у співавт., 1999), «Практикум з державного управління: Навчальний посібник» (у співавт., 2000), «Наукові засади реформування державної служби» (у співавт., 2000), «Організація виконавчої влади» (2001), «Виконавча влада і адміністративне право» (у співавт., 2002), «Державне управління в умовах адміністративної реформи в Україні» (у співавт., 2002), «Державне управління в Україні: наукові, правові, кадрові та організаційні засади: Навчальний посібник» (у співавт., 2002), «Органи державної влади в Україні: структура, функції та перспективи розвитку: Навчальний посібник» (у співавт., 2003), «Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави в підприємницькій діяльності» (2006), «Проблеми правового регулювання комерційних відносин в умовах їх інтернаціоналізації» (2007), «Політична система України в умовах взаємодії громадянського суспільства і правової держави» (у співавт., 2008), «Правове регулювання майнових відносин в Європейському Союзі» (2008), «Методологічні засади охорони та захисту майнових прав осіб в Україні та ЄС» (2008), «Агентський договір: порівняльно-правовий аналіз за законодавством України та Республіки Молдова: монографія» (у співавт., 2011), «Проблеми оптимізації цивільного процесу в Україні: монографія» (у співавт., 2011), «Органи виконавчої влади: питання компетенції: монографія» (2012), «Особливості захисту суб’єктивних цивільних прав: монографія» (у співавт., 2012), «Проблеми регулювання приватноправових відносин в умовах регіональних та глобальних трансформацій» (за заг. ред., 2012).

Заслужений юрист України (1995). Нагороджений орденом «За заслуги» III, II ступенів (2002, 2006), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2009).


Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net