Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Костенко О. М

Костенко Олександр Миколайович

дійсний член (академік) НАПрН України

Народився 4 жовтня 1949 р. у с. Щербанівське Вознесенського р-ну Миколаївської обл. У 1978 р. закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Після закінчення університету працював адвокатом у Миколаївській обласній колегії адвокатів, а потім у 1979 р. вступив до аспірантури Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. Після закінчення аспірантури з 1982 р. працював в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України на посадах молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника. З грудня 1999 р. працює на посаді завідувача відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою цього інституту.

У 1983 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Проблема співвідношення раціонального і емоціонального в кримінології», у 1995 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Воля і свідомість злочинця (дослідження з застосуванням принципу натуралізму)». Вчене звання професора присвоєно у 2000 р. У 2004 р. обраний членом-кореспондентом, а у 2008 р. — дійсним членом (академіком) Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України).

Основні напрями наукової діяльності — пошук нових підходів до вирішення широкого кола фундаментальних проблем правознавства і кримінології на основі принципу соціального натуралізму. Опублікував понад 270 наукових праць. Основні наукові праці за темами наукових досліджень: «Принцип отражения в криминологии» (1986), «Криминальный произвол (социопсихология воли и сознания преступника» (1990), «Преступная неосторожность (уголовно-правовые и криминологические проблемы)» (у співавт., 1992), «Уголовное наказание» (1997), «Кримінальне, кримінально-процесуальне та кримінально-виконавче законодавство України. Тендерна експертиза» (2004), «Культура і закон — у протидії злу» (2008), «Проблема № 1 сучасної цивілізації в українському контексті» (2008), «Протидія порушенням прав людини засобами кримінальної юстиції» (у співавт., 2009), «Структура тюремной индустрии: монография» (у співавт., 2012), «Мала енциклопедія кримінального права» (у співавт., 2012).

Бере активну участь у законопроектній діяльності. Як член групи експертів Міжвідомчої комісії з питань реформування правоохоронних органів розробив пропозиції щодо реформування правоохоронних органів України. Брав участь у складі робочих груп з підготовки проекту Кримінального процесуального кодексу України, проектів законів «Про боротьбу з корупцією», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», «Про прокуратуру» тощо та численних нормативно-правових актів.

Заслужений діяч науки і техніки України (2007). Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України (2009), лауреат премії НАН України імені М. П. Василенка (1995), лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2005).


Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net