Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Копиленко О. Л.

Копиленко Олександр Любимович

член-кореспондент НАН України,
дійсний член (академік) НАПрН України

Народився 26 червня 1961 р. у м. Києві. У 1983 р. закінчив факультет міжнародних відносин і міжнародного права (відділення міжнародного права) Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка). У 1983–1990 рр. працював стажистом-дослідником, молодшим науковим співробітником, науковим співробітником в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. З 1990 р. — в апараті Верховної Ради України: старший консультант, головний консультант, завідувач сектору, заступник завідувача юридичного відділу, заступник керівника юридичного управління. У 1998–2002 рр. — радник Голови Верховної Ради України. З 2002 р. — віце-президент Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України), з 2005 р. по 2009 р. — віце-президент Академії — керівник Київського регіонального центру Академії правових наук України. Водночас з 2002 р. по 2012 р. – очолював Інститут законодавства Верховної Ради України. В липні 2012 р. – призначений членом Центральної виборчої комісії.

У 1987 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Політико-правові ідеї Т. Шевченка та І. Франка у сучасній ідеологічній боротьбі» (спеціальність 12.00.01), у 1993 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Політико-правові ідеї М. Грушевського і проблеми сучасної розбудови Української держави» (спеціальність 12.00.01). Вчене звання професора присвоєно у 1999 р. Обраний у 1993 р. членом-кореспондентом, а у 2000 р. — дійсним членом (академіком) Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України). В 2005 р. обрано членом-кореспондентом Національної академії наук України.

Напрями наукової діяльності — історія держави і права, історія політичних і правових вчень, конституційне право, міжнародне право. Автор близько 300 наукових праць, серед яких: «Українська ідея» М. Грушевського: історія і сучасність» (1992), «Сто днів» Центральної Ради» (1993), «Держава і право України. 1917–1920» (1997), «Правонаступництво вибору (історичні паралелі в українському державотворенні)» (1999), «Історія держави і права України: Академічний курс: У 2 т.» (у співавт., 2000), «Конституція Автономної Республіки Крим: проблеми прийняття, затвердження, реалізації» (2001), «Проблеми законодавчої політики» (2004), «Науково-правові засади законодавчого процесу в Україні: питання теорії і практики» (2005), «Законотворчий процес зарубіжних країн» (2006), «Законодавча діяльність в Україні: стан, пріоритети, шляхи вдосконалення» (у співавт., 2007), «Моніторинг ефективності законодавства: мета, критерії, реальність» (у співавт., 2009), «По лінії всеукраїнських інтересів (корені і досвід української державності)» (2010), «Курс лекцій з питань законотворчості: навчальний посібник» (у співавт., 2011).

Брав участь у розробці проектів Конституції України, Конституції Автономної Республіки Крим, багатьох інших законопроектів. Веде активну наукову та науково-організаційну діяльність. Був Членом Президії ВАК України. Є Членом Державної акредитаційної комісії України, Науково-методичної ради Генеральної прокуратури України, Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України, Національної комісії з радіаційного захисту населення України. З 2004 р. є членом української національної групи Постійної Палати Міжнародного Третейського Суду (м. Гаага). Член Конституційної Асамблеї України.

Заслужений юрист України (2004). Нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня (2010), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2004), Почесною грамотою Верховної Ради України (2011), Подякою Генеральної прокуратури України (2011). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2002), лауреат премій НАН України імені М. С. Грушевського (1991) та імені М. П. Василенка (2003).


Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net