Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Коновалова В. О.

Коновалова Віолетта Омелянівна

дійсний член (академік) НАПрН України

Народилася 30 березня 1927 р. у с. Черкаські Тишки Липецького р-ну Харківської обл. У 1949 р. закінчила Харківський юридичний інститут (нині — Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»). У 1949–1950 рр. працювала слідчим прокуратури м. Алчевська Луганської обл. До 1953 р. навчалася в аспірантурі Харківського юридичного інституту, відтоді залишається працювати в цьому учбовому закладі та обіймає посади асистента, доцента, професора, з 1982 р. по 1997 р. — завідувач кафедри криміналістики, нині — професор цієї кафедри.

У 1953 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Тактика допиту свідків у радянських органах розслідування» (спеціальність 12.00.09), у 1966 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Теоретичні проблеми слідчої тактики (пізнавальна функція логіки і психології)» (спеціальність 12.00.09). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 1967 р. Вчене звання професора присвоєно у 1969 р. Обрана дійсним членом (академіком) Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 1993 р. Підготувала понад 20 кандидатів та 3 докторів юридичних наук.

Фахівець у галузі криміналістики, провадить наукові дослідження з проблем криміналістичної тактики та правової психології. Опублікувала понад 200 наукових праць, серед яких: «Проблеми логіки та психології в слідчій тактиці» (1965), «Организационные и психологические основы следственной деятельности» (1973), «Психология в расследовании преступлений» (1980), «Следственная тактика: принципы и функции» (1983), «Допрос на предварительном следствии» (1985), «Экологические преступления: квалификация и методика расследования» (у співавт., 1994), «Правовая психология» (1997), «Обыск: тактика и психология» (у співавт., 1997), «Криминалистическая тактика: теории и тенденции» (у співавт., 1997), «Криміналістика: Підручник» (у співавт., 1998, 2001, 2004, 2008), «Допрос: тактика и психология» (1999, 2006), «Руководство по расследованию преступлений» (у співавт., 2002), «Настільна книга слідчого» (у співавт., 2003, 2007, 2008, 2010), «Юридична психологія: Підручник» (у співавт., 2004, 2008), «Убийство: искусство расследования» (2006), «Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності (окремі криміналістичні методики)» (у співавт., 2006), «Версия: концепция и функции в судопроизводстве» (2007), «Керівництво з розслідування злочинів» (у співавт., 2009), «Правовая система Украины: история, состояние и перспективы: в 5 т.» Т. 5 (у співавт., 2011), «Настільна книга слідчого: науково-практичний посібник» (у співавт., 2011).

Заступник Голови Координаційного бюро з проблем криміналістики, судової експертизи та юридичної психології НАПрН України, член спеціалізованої вченої ради Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Член редколегії низки видань, серед яких: «Проблеми законності», «Теорія та практика судової експертизи і криміналістики», «Вісник Національної Академії правових наук України» та ін.

Заслужений діяч науки і техніки України (1982). Нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня (2003), лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2001, 2003, 2006).


Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net