Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Комаров В. В.

Комаров Вячеслав Васильович

дійсний член (академік) НАПрН України

Народився 1 січня 1950 р. у м. Комсомольську Донецької обл. У 1976 р. закінчив Харківський юридичний інститут (нині — Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»). З 1976 р. по 1979 р. навчався в аспірантурі, а відтоді працює у зазначеному закладі. З 1982 р. – завідувач кафедри цивільного процесу. З 1997 р. по 2001 р. — перший президент Асоціації українських правничих шкіл як добровільної недержавної організації вищих юридичних навчальних закладів, один з ініціаторів створення цієї організації (на громадській засаді). З 1988 р. обіймав посаду проректора з навчальної роботи, а з 2005 р. і донині — проректор з навчально-методичної роботи Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».

У 1980 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Метод правового регулювання цивільних процесуальних правовідносин» (спеціальність 12.00.03). Науковий ступінь кандидата юридичних наук присуджено у 1980 р. Вчене звання професора присвоєно у 1990 р. У 1993 р. обраний членом-кореспондентом, у 2004 р. — дійсним членом (академіком) Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України). Підготував понад 16 кандидатів наук.

Фахівець у галузі цивільного процесу. Головними напрямами його наукових досліджень є: теоретичні проблеми цивільного процесу, господарського судочинства, нотаріату та міжнародного комерційного арбітражу. Опублікував понад 170 наукових праць, серед яких: «Суб’єкти цивільного процесуального права» (1990), «Цивільні процесуальні правовідносини та їх суб’єкти» (у співавт., 1991), «Нотаріат» (1992, 2001), «Цивільне процесуальне право України: практика застосування» (1993), «Международный коммерческий арбитраж» (1995), «Цивільне процесуальне право України» (1999), «Нотаріат і нотаріальний процес» (1999), «Основи держави і права» (у співавт., 1999), «Цивільне процесуальне право України» (2001), «Цивільний процесуальний кодекс: Науково-практичний коментар» (2001), «Проблеми науки цивільного процесуального права» (2002), «Нотаріат в Україні» (2006), «Право на справедливий судовий розгляд у цивільному судочинстві» (2007), «Проблеми теорії та практики цивільного судочинства» (2008), «Міжнародний комерційний арбітраж» (2008), «Позовне провадження: монографія» (заг. ред., співавт., 2011), «Окреме провадження: монографія» (заг. ред., співавт., 2011), «Правовая система Украины: история, состояние и перспективы: в 5 т.» Т. 3 (у співавт., 2011), «Курс цивільного процесу: підручник (ред., співавт., 2011), «Нотаріат в Україні: підручник» (у співавт., 2011), «Цивільне процесуальне законодавство у динаміці розвитку та практиці Верховного суду України» (2012), «Проверка судебных постановлений в гражданском процессе стран ЕС и СНГ: монография» (у співавт., 2012), «Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Судочинство в господарських судах» (у співавт., 2012), «Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни «Судочинство в господарських судах» (у співавт., 2012), «Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни «Практикум зі складання процесуальних документів із цивільних справ» (у співавт., 2012) та ін.

Брав участь у складі робочих груп Кабінету Міністрів України з розроблення ряду законопроектів, зокрема проекту Цивільного процесуального кодексу України, «Про Конституційний Суд України», «Про судоустрій України» та ін. Підготував ініціативний проект Кодексу комерційного судочинства України, брав участь у підготовці проекту Модельного цивільного процесуального кодексу країн СНД.

Заслужений юрист України (1998). Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2004). Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2001, 2008), лауреат конкурсу Спілки юристів України на краще юридичне видання (2000, 2001), Заслужений професор (2011), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2011).


Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net