Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Ківалов С. В.

Ківалов Сергій Васильович

дійсний член (академік)
НАПрН України та НАПН України

Народився 1 травня 1954 р. у м. Тирасполі, Молдова. У 1980 р. закінчив Свердловський юридичний інститут і залишився працювати в цьому ж закладі до 1985 р.: спочатку аспірант, потім викладач, голова профкому. З 1985 по 1990 рр. — служба в органах внутрішніх справ. З 1990 по 1997 рр. — старший викладач, доцент, завідувач кафедри, заступник декана юридичного факультету, проректор з навчальної роботи, директор, ректор Юридичного інституту Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова. У 1997–1998 рр. — ректор Одеської державної юридичної академії. 1998–2004 рр. — народний депутат України ІІІ–ІV скликань, Голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики. З лютого по грудень 2004 р. — Голова Центральної виборчої комісії України. З грудня 2004 р. по травень 2006 р. — ректор Одеської національної юридичної академії, завідувач кафедри адміністративного та фінансового права. З листопада 2014 р. — народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя. Одночасно з 1998 р. і до теперішнього часу — Президент Одеської національної юридичної академії (нині — Національний університет «Одеська юридична академія»).

У 1996 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Організаційно-правові основи митної справи в Україні» (спеціальність 12.00.07). Вчене звання професора присвоєне у 1997 р. Дійсний член Академії педагогічних наук України (нині — Національна академія педагогічних наук України) (1999). Обраний дійсним членом (академіком) Національної академії правових наук України у 2010 р.

Напрями наукових досліджень — проблеми концептуального забезпечення та практичного впровадження судової реформи в Україні, шляхи вдосконалення законодавства щодо функціонування системи державної служби в Україні, державна митна політика: стан, проблеми та перспективи розвитку митної справи в Україні, традиції та новації в сучасному українському державотворенні, теоретико-правове забезпечення реалізації адміністративної реформи в Україні, державна політика в галузі освіти: міжнародні стандарти та вітчизняний досвід; проблеми та перспективи розвитку юридичної освіти та формування правової культури суспільства. Автор понад 300 наукових праць, серед яких: «Основы государства и права: Учебное пособие» (у співавт., 1992), «Таможенное право: административная ответственность за нарушение таможенных правил» (1996), «Основи правознавства» (у співавт., 2002), «Адміністративне право України: Підручник» (у співавт., 2003), «Введение в украинское право» (у співавт., 2005), «Адміністративне право України» (2009), «Кодекс адміністративного судочинства України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2009), «Адміністративне право України: Навчально-методичний посібник» (2008), «Заохочувальні адміністративні процедури» (у співавт., 2011), «Проходження служби в органах прокуратури: адміністративно-правове регулювання» (у співавт., 2011), «Адміністративне судочинство у справах, пов’язаних із виборчим процесом: монографія» (у співавт., 2011), «Судоустрій України: підручник» (у співавт., 2011), «Адміністративне право України: навчальний посібник» (у співавт., 2011), «Державна служба в Україні: навчальний посібник» (у співавт., 2011), «Основи правознавства України: навчальний посібник» ( у співавт., 2011), «Предметна підсудність в адміністративному судочинстві: монографія» (у співавт., 2012) та ін. Деякі праці видані мовами багатьох зарубіжних країн.

Результатом законотворчої роботи лише у 2010 р. є більш ніж 100 законопроектів, внесених у порядку законодавчої ініціативи. З них 40 було прийнято Верховною Радою України як Закони України. Проведено понад 160 експертиз законопроектів та інших проектів нормативно-правових актів. Бере активну участь у роботі багатьох державних, міжнародних, громадських організацій: заступник члена Постійної делегації у парламентській асамблеї Ради Європи, основний член Комітету з питань культури, науки та освіти та Комітету з юридичних питань і прав людини Парламентської асамблеї Ради Європи, заступник члена Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія), співголова депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків з Російською Федерацією, голова Ради представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ. З 1998 р. і дотепер — член Вищої ради юстиції України (2001–2004 рр. — голова Вищої ради юстиції). Входить до складу Координаційної ради з питань судово-правової реформи при Президентові України, Національного антикорупційного комітету, Національної конституційної ради, Комісії з опрацювання законопроектів про внесення змін до Конституції України та виборчих законів. Є членом Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України, Науково-консультативної ради при Верховному Суді України, а також 83 редколегій наукових видань, часописів та ін. Голова спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій Національного університету «Одеська юридична академія». Голова Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. Під науковим керівництвом підготовлено 32 кандидати та 6 докторів юридичних наук.

Заслужений юрист України (1998), повний кавалер ордена «За заслуги» (1997, 1999, 2002), орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня, IV ступеня (2004, 2011), орденом «Святий Князь Володимир» ІV ступеня (1999), Почесними Грамотами Кабінету Міністрів України (2004), Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (2004), Верховної Ради України (2004), нагороджений орденом Дружби за вагомий внесок у розвиток й зміцнення дружби і співробітництва між Росією і Україною (2009). Почесний працівник прокуратури України (2000), присвоєно класний чин Державного радника юстиції ІІ класу (2003), лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2011), лауреат Державної премії України в галузі освіти (2011).


Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net