Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Гуторова Н. О.

Гуторова Наталія Олександрівна

дійсний член (академік) НАПрН України

Народилася 29 грудня 1966 р. у м. Харкові. У 1988 р. закінчила Харківський юридичний інститут (нині — Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»). З 1983 р. по 1985 р. працювала у Четвертій Харківській державній нотаріальній конторі секретарем-друкаркою. У 1985–1988 рр. — Спецкомендатура Фрунзенського РВВС м. Харкова — секретар-друкарка, 1988–1992 рр. — дільничний інспектор у справах неповнолітніх, слідчий. У 1992–2002 рр. працювала в Університеті внутрішніх справ МВС України (нині — Харківський національний університет внутрішніх справ) на посадах ад’юнкта, старшого викладача, доцента, професора, завідувача кафедри кримінального права та кримінології. З 2002 р. — професор кафедри кримінального права № 2 Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», а з 2006 р. — директор Кримського юридичного інституту, професор кафедри адміністративно-правових та кримінально-правових дисциплін.

У 1996 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Вчинення злочину організованою групою осіб (кримінально-правовий аспект)», у 2000 р. присвоєне вчене звання доцента. У 2002 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Проблеми кримінально-правової охорони державних фінансів України». Вчене звання професора присвоєно у 2003 р. Обрана членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 2006 р., академіком – у 2010 р.

Основними напрямами наукової діяльності є: кримінальне право, кримінологія, співучасть у злочині, організована злочинність, проблеми караності суспільно-небезпечних діянь, злочини у сфері господарської діяльності. Опублікувала понад 100 наукових праць, серед яких: «Соучастие в преступлении по уголовному праву Украины: Учебное пособие» (1997), «Кримінально-правова охорона державних фінансів України» (2001), «Протидія організованій злочинності у сфері торгівлі людьми» (у співавт., 2005) та інші.

Є членом Конституційної Асамблеї України та Центру законодавчих ініціатив при Верховній Раді Автономної Республіки Крим.

Заслужений юрист України (2008). Нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня (2004), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2004).


Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net