Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Гончаренко В. Г.

Гончаренко Владлен Гнатович

дійсний член (академік) НАПрН України

Народився 7 січня 1931 р. у м. Златополі (нині — Новомиргород) Кіровоградської обл. У 1954 р. закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Працював слідчим в органах прокуратури Черкаської обл., прокурором слідчого відділу обласної прокуратури, науковим співробітником Київського НДІ судових експертиз. З 1962 р. почав працювати в Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка, де пройшов шлях від асистента, старшого викладача, доцента до професора, завідувача кафедри криміналістики. З 1987 р. по 1997 р. — декан юридичного факультету цього ВНЗ. У 1999–2000 рр. — професор, завідувач кафедри Інституту адвокатури при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. З 2000 р. — ректор Інституту Генеральної прокуратури України по підвищенню кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів і науково-практичних розробок з питань організації роботи на основних напрямах прокурорської діяльності. З 2002 р. по 2006 р. обіймає посаду професора, а з 2007 р. — завідувач кафедри кримінального процесу і криміналістики Академії адвокатури України.

У 1968 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Використання слідчим фотографічних і фізичних методів у розслідуванні та попередженні злочинів» (спеціальність 12.00.09), у 1981 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Методологічні проблеми використання даних природничих і технічних наук у кримінальному судочинстві» (спеціальність 12.00.09). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 1982 р. Вчене звання професора присвоєно у 1985 р. Обраний академіком Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 1993 р.

Напрями наукових досліджень — філософія права, права людини, кримінальний процес, криміналістика, юридична психологія, правова інформатика, судова експертиза. Опублікував понад 350 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Науково-технічні засоби в роботі слідчого» (1972), «Основы применения кибернетики в правоведении» (у співавт., 1977), «Использование данных естественных и технических наук в уголовном судопроизводстве» (1980), «Научно-технические средства в следственной практике» (1984), «Лазеры в криминалистике и судебных экспертизах» (у співавт., 1986), «Криминалисты и криминалистика» (1989), «Як розкриваються злочини (криміналістика у питаннях і відповідях)» (1996), «Коментар до Закону про вищу освіту» (у співавт., 2002), «Експертизи у судовій практиці» (у співавт., 2005, 2010), «Кримінального кодексу України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2001, 2005, 2008, 2009), «Кримінально-процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2003, 2006, 2007), «Правознавство: Словник термінів» (у співавт., 2007), «Судова психологія: лекції» (2008), «Криміналістика. Академічний курс» (у співавт., 2011), «Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2012).

Голова спеціалізованої вченої ради К 26.122.01 в Академії адвокатури України. Член редакційних колегій наукових видань «Вісник академії адвокатури» та «Вісник кримінального судочинства». Президент Малої академії правових наук при Академії адвокатури України.

Заслужений діяч науки і техніки України (1991). Нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня (1997). Відмінник народної освіти України (1999). Відзначений чисельними відомчими та релігійними нагородами.
Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net