Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Гончаренко В. Д.

Гончаренко Володимир Дмитрович

академік-секретар відділення
теорії та історії держави і права,
дійсний член (академік) НАПрН України

Народився 13 жовтня 1946 р. у м. Красноград Харківської обл. У 1973 р. закінчив Харківський юридичний інститут (нині — Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»), де і залишився працювати та пройшов шлях від асистента до професора. З 1992 р. і до сьогодні – завідувач кафедри історії держави і права (нині – кафедра історії держави і права України та зарубіжних країн). З 2012 р. – академік-секретар відділення теорії та історії держави і права.

У 1977 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Всеукраинский съезд Советов робочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1917–1937 гг» (спеціальність 12.00.01), у 1991 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Всеукраинские съезды Советов робочих, крестьянских и красноармейских депутатов и их роль в государственном, хозяйственном и социально-культурном строительстве в УССР (1917–1937 гг.)» (спеціальність 12.00.01). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 1992 р. Вчене звання професора присвоєно у 1993 р. Обраний членом кореспондентом Академії правових наук України (нині – Національна академія правових наук України) у 1996 р., академіком – у 2012 р.

Напрями наукових досліджень — історія держави і права України та історія держави і права зарубіжних країн. Опублікував понад 100 наукових та науково-методичних праць, серед яких: «Всеукраинский съезд Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов – верховный орган власти УССР в 1917–1937 гг.» (1990), «Хрестоматія з історії держави і права України» (1997, 2003), «Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн» (1998, 2002), «Історія держави і права України. Академічний курс. У 2-х т.» (у співавт., 2000), «Юридична енциклопедія: в 6 т.» Т. 6 (у співавт., 2004), «Місцеве самоврядування в Україні в умовах становлення правової держави: монографія» (у співавт., 2004), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т.» Т. 1 (у співавт., 2008), «Правовая система Украины: история, состояние и перспективы: в 5 т.» Т. 1 (у співавт., 2010)

Заслужений діяч науки і техніки України (2004). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2002).


Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net