Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Гетьман А. П.

Гетьман Анатолій Павлович

дійсний член (академік) НАПрН України

Народився 18 липня 1958 р. у с. Зідьки Зміївського району Харківської обл. У 1983 р. закінчив Харківський юридичний інститут (нині — Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»). Протягом 1983–1986 рр. навчався в аспірантурі цього ж закладу. З 1986 р. працював на посадах асистента, старшого викладача, доцента, заступника декана. З 1992 р. навчався в докторантурі Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». З 1995 р. працював начальником Управління планування та координації правових досліджень, а з 1998 р. по 2001 р. — головним вченим секретарем Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України). У 2001–2007 рр. — проректор з навчальної роботи, а з 2007 р. і до тепер — проректор з наукової роботи Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».

У 1986 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Правове регулювання діяльності органів управління в сфері екології» (спеціальність 12.00.06), у 1995 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Еколого-процесуальна правова теорія: проблеми становлення і розвитку» (спеціальність 12.00.06). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 1995 р. Вчене звання професора присвоєно у 1997 р. Обраний членом-кореспондентом у 2000 р., дійсним членом (академіком) Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) — у 2004 р.

Напрями наукових досліджень — методологія науки екологічного права, еколого-процесуальне право, екологічні права людини, імплементація міжнародних стандартів у національне екологічне законодавство України, земельне право. Опублікував понад 170 наукових праць, серед яких: «Процессуальные нормы и отношения в экологическом праве» (1994), «Екологічне право України: Загальна частина» (у співавт., 1995), «Екологічне право України: Особлива частина» (у співавт., 1996), «Вступ до теорії еколого-процесуального права» (1998), «Екологічний контроль: питання теорії і практики» (у співавт., 1999), «Екологічне право України: Підручник» (у співавт., 2001), «Земельний кодекс України: Коментар» (у співавт., 2002). «Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2003), «Регіональний екологічний контроль: теорія правового регулювання» (2004), «Екологічне право України: Підручник» (за заг. ред., 2005), «Законодавство України про довкілля: Збірник у 2 т.» (2006), «Екологічне право України в запитаннях та відповідях: Навчальний посібник» (2007), «Земельний кодекс України: Коментар» (2007), «Екологічне право України: Академічний курс: Підручник» (2008), «Правова система України: історія, стан та перспективи: У 5 т. Т. 4» (у співавт., 2008), «Науково-практичний коментар Закону України «Про охорону атмосферного повітря» (2011), «Податковий кодекс України: постатейний коментар: у 2-х ч.» Ч. 2 (2011), «Конституція України. Науково-практичний коментар 2-ге видання» (у співавт., 2011), «Договір як універсальна правова конструкція: монографія» (2012), «Філософія правового виховання: навч. посібник» (2012), «Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Екологічне право»» (2012), «Податковий кодекс України: науково-практичний коментар» (у співавт., 2012).

Член Конституційної Асамблеї України, Голова спеціалізованої вченої ради Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Член редколегії низки видань, зокрема: журналу «Проблеми законності», «Бюлетень Національної служби посередництва і примирення», «Екологічний вісник України» та ін.

Заслужений діяч науки і техніки України (2003), нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України (2009), нагороджений пам’ятним знаком «10 років Луганській академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України», лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2009), Почесний член Спілки юристів України (2001), нагороджений відзнакою МАРТІС «Золота Фортуна» (2011), стипендією в галузі науки і техніки імені Василя Пилиповича Маслова (з правознавства) Харківської обласної державної адміністрації (2012). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2011).


Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net