Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Гетьман А. П.

Гетьман Анатолій Павлович

дійсний член (академік) НАПрН України

Народився 18 липня 1958 р. у с. Зідьки Зміївського району Харківської обл. У 1983 р. закінчив Харківський юридичний інститут (нині — Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). Протягом 1983–1986 рр. навчався в аспірантурі цього ж закладу. З 1986 р. працював на посадах асистента, старшого викладача, доцента, заступника декана. З 1992 р. навчався в докторантурі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. З 1995 р. працював начальником Управління планування та координації правових досліджень, а з 1998 р. по 2001 р. — головним вченим секретарем Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України). У 2001–2007 рр. — проректор з навчальної роботи, а з 2007 р. і до тепер — проректор з наукової роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

У 1986 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Правове регулювання діяльності органів управління в сфері екології» (спеціальність 12.00.06), у 1995 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Еколого-процесуальна правова теорія: проблеми становлення і розвитку» (спеціальність 12.00.06). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 1995 р. Вчене звання професора присвоєно у 1997 р. Обраний членом-кореспондентом у 2000 р., дійсним членом (академіком) Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) — у 2004 р.

Напрями наукових досліджень — методологія науки екологічного права, еколого-процесуальне право, екологічні права людини, імплементація міжнародних стандартів у національне екологічне законодавство України, земельне право.

Член редколегії журналів: «Проблеми законності»; «Бюлетень Міністерства юстиції України», «Бюлетень Національної служби посередництва і примирення»; «Екологічний вісник України»; «Судово-медична експертиза»; Віснику НЮУ імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, соціологія, політологія; Віснику НЮУ імені Ярослава Мудрого. Серія: Економічна теорія і право; електронного збірнику НЮУ імені Ярослава Мудрого «Теорія і практика правознавства»; науково-практичного журналу «Юрист України»; Редакційної ради міжнародних наукових журналів Проекту SWorld, науково-практичного журналу «Соціологія права»; член Наукової ради юридичного журналу «Право України».

Автор близько 300 наукових праць. Серед них – монографії, підручники й навчальні посібники, коментарі до чинного законодавства, зокрема: «Процесуальні норми і відносини в екологічному праві» (1994), «Вступ до теорії еколого-процесуального права» (1998), «Екологічний контроль: питання теорії і практики» (у співавт., 1999), «Екологічне право України: Підручник» (у співавт., 2001), «Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2002, 2003, 2004, 2006, 2007), «Регіональний екологічний контроль: теорія правового регулювання» (у співавт., 2004), «Екологічне право України» (у співавт., 2005, 2009, 2013), «Екологічне право України в запитаннях та відповідях» (2007), науково-практичний коментар: Лісового кодексу України (2009), Закону України «Про тваринний світ» (у співавт., 2010), Закону України «Про охорону атмосферного повітря» (у співавт., 2011), Кодексу України «Про надра» (у співавт., 2012), «Правове виховання в сучасній Україні: монографія» (у співавт., 2010), Правова система України: історія, стан та перспективи: У 5 т. Т.4. Методологічні засади розвитку екологічного, земельного, аграрного та господарського права (укр. – 2008; рос. – 2011; англ. – 2012); Правова доктрина України: у 5 т. Т.4. Доктринальні проблеми екологічного, аграрного та господарського права (у співавт., 2013); Договір як універсальна правова конструкція: монографія (у співавт., 2012); Правове регулювання екологічних, аграрних та земельних відносин в Україні: сучасний стан і напрями вдосконалення (у співавт., 2012); Проблеми правової відповідальності: монографія (у співавт., 2014); Правова охорона довкілля: сучасний стан та перспективи розвитку (у співавт., 2014); Проблеми правового забезпечення сталого розвитку сільських територій в Україні: монографія (у співавт., 2016); «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т.3: Загальна теорія права» (у співавт., 2017).

З 1998 р. – член, а з 2002 р. по 2007 р. голова Експертної ради з юридичних наук Вищої атестаційної комісії України, з 2014 року Голова Експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН України з юридичних наук, з 2014 віце-президент Федерації шахів України.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2012); Премії імені Ярослава Мудрого (2003; 2009); Премії імені Святого Володимира за краще науково-правниче видання в Україні 2014 р.; «Заслужений діяч науки і техніки України (2003); Почесний громадянин Харківської області (2017); нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2013); Почесною грамотою Верховної Ради України (2009); Почесними грамотами Харківської обласної державної адміністрації (2006, 2008), Харківської міської ради (2008, 2013), Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області (2017); почесним знаком (орденом) Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого ІІІ ступеня (2015); «Почесним знаком – пам’ятна медаль «10 років МВС України» (2001); відзнакою МВС України «За сприяння ОВС України» (2005, 2010); відзнакою Союзу юристів України «Видатний юрист України» (2010, 2013); Почесним знаком Української Секції Міжнародної Поліцейської Асоціації (2011); відзнакою МАРТІС «Золота Фортуна» (2011); Нагрудним знаком «Відзнака Голови Конституційного Суду України» (2014); Ювілейним пам’ятним знаком «90 років Національної академії внутрішніх справ» (2015); медаллю Всеукраїнського об’єднання «КРАЇНА» «25 років незалежності України» (2016); номінант Сертифікату Майстерності Оксфордського клубу ректорів провідних університетів Європи в категорії «Суспільні науки» (2016); стипендіат в галузі науки імені Василя Пилиповича Маслова (з правознавства) Харківської обласної державної адміністрації (2012); Почесний професор Запорізького національного університету (2014).
Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net